logo

Asociace pro vodu ČR

Znalosti, zkušenosti a kontakty                              logo
ve službách ochrany životního prostředí

logo

ICUD 2017


Stará čistírna odpadních vod Praha 1906 - Industriální klenot uprostřed Evropy

U příležitosti „čistírenského jubilea“ připravuje správce staré čistírny odpadních vod v Praze obecně prospěšná společnost Továrna o.p.s, celodenní program na sobotu 10. 9. 2016 v rámci Dnů evropského dědictví. Během prohlídek bude v provozu parní strojovna, podzemní usazovací nádrží návštěvníci proplují na raftu a projdou původní stokou. Doprovodný kulturní program bude připraven pro dospělé i pro děti.

První čistírna moderního čištění odpadních vod na území České republiky byla postavena v Praze roku 1906. Dnes je tento technický areál unikátním dokladem historie architektury, techniky a především čištění odpadních vod v souvislosti s odvodněním urbanizovaného území.

Celý článek naleznete  ZDE adobe


Pracují ČOV na plný výkon?

Jiří Wanner

článek z časopisu Odpadové Fórum, ročník 17, číslo 3 naleznete  ZDE adobe


Překotné změny nemotivují - Co městům a obcím přinese novela vodního zákona?

Martin Srb, Jiří Wanner

článek z březnového časopisu Pro města a obce naleznete  ZDE adobe


Young Water Professionals (YWP)

Od roku 2015 se pod křídly Asociace formuje skupina mladých odborníků Young Water Professionals (YWP). Program YWP je iniciován přímo International Water Association s cílem umožnit setkávání odborníků do 35-ti let. Snahou skupiny YWP do budoucna je především vyvolání diskuse s techniky i manažery na téma zapojení mladých „vodařů“ do práce ve výzkumu i praxi. První příležitostí pro tuto diskusi bude seminář Mladá voda břehy mele, který se uskuteční dne 17.6.2016 v Brně.

DALŠÍ INFO adobe


Fotografie ze semináře Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod

Fotografie z odborného semináře Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod, který se konal v Moravské Třebové v dubnu 2016, naleznete  zde...


Sloučení odborné skupiny Vodárenství a Povrchové vody

Dne 2.3.2016 došlo ke sloučení těchto dvou odborných skupin a bylo zvoleno i nové vedení. Vedoucím skupiny se stal Mgr. Paul, jeho zástupci jsou Dr. Maršálková a Dr. Sochorová. Vedení skupiny odsouhlasilo dočasný název Vodárenství + Povrchové vody.


Fotografie z 11. bienální konference VODA 2015

Fotografie z 11. bienální konference VODA 2015 naleznete  zde...


Prezentace z odborného semináře OS EOV a TZVČ Každá kWh dobrá!!!

V záložce Pro členy jsou pro všechny členy CzWA k dispozici prezentace z odborného semináře OS EOV a TZVČ Každá kWh dobrá!!!


Program a prezentace 11. bienální konference a výstavy VODA 2015

V záložce Pro členy je pro všechny členy CzWA k dispozici program 11. bienální konference a výstavy VODA 2015 a přednášky autorů, kteří souhlasili s jejich uveřejněním


Norma VDMA 24657:2012 Strojně technologické vybavení objektů na stokové síti - pokyny k provozu, údržbě a obnově

překlad z němčiny ke stažení  adobe

sponzorován:
PFT    rekuper
      Prostředí a fluidní technika, s.r.o.              REKUPER SYCHROV s.r.o.

 Odborné akce

seminář

Výroba pitné vody a faktory ovlivňující kvalitativní a kvantitativní parametry ve vodárenské nádrži Švihov

3. 10. 2016, Praha

konference

Městské vody 2016

6. - 7. 10. 2016, Velké Bílovice

1.cirkulář a žádost o příspěvky

9. bienální konference

Odpadové vody 2016

19. – 21. 10. 2016, Vysoké Tatry

1. cirkulář        

seminář

Problematika mikropolutantů při čištění odpadních vod a při úpravě vody na vodu pitnou

6. 12. 2016, Praha

7. ročník konference

Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod

23. - 24. 2. 2017, Blansko

1. cirkulář


© 2014 CzWA             kontakt:  Jana Šmídková, Masná 5, 602 00 Brno,  tel: 543 235 303,  czwa@czwa.cz                     webmastering: Milan Lánský