Aktuality

Vodou proti klimatickým změnám

Dubnový vodárenský čtvrtek připomněl významnou úlohu vody a vegetace. První přednášející J. Pokorný (ENKI o.p.s.) uvedl přednášku historií potvrzeným faktem, že lesy udržují oběh vody a jsou zásadní pro utváření klimatu; když se krajina odlesní, vysychá. Všechny tyto skutečnosti dal do souvislosti s přísunem sluneční energie – pokud krajina a města ztrácí vodu, ovlivňují tím distribuci sluneční energie a (nejen) lokální klima.

Více zde ...

Filip Wanner: Jsme svědky zásadní změny přístupu k odvádění a čištění odpadních vod

Ve dnech 25. až 26. dubna se bude konat již 27. ročník konference Nové metody a postupy při provozování ČOV. Konferenci pořádá společnost VHOS a.s. ze skupiny ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR, z.s. (CzWA) a její odbornou skupinou Čištění a recyklace městských odpadních vod.

Více zde ...

Setkání zástupců CzWA a slovenské AČE

Ve dnech 30. - 31. března se konalo společné setkání výborů Asociace pro vodu ČR (CzWA) a Asociácie čistiarenských expertov (AČE) na zámku Smolenice. Moc rádi jsme navázali na dlouholetou tradici společných setkávání, která byla na delší čas přerušena pandemií covidu.

Více zde ...

Vodojemy II

Program březnového vodárenského čtvrtku sestával ze dvou příspěvků. R. Schejbal (SWECO) ten svůj nazval „40 let projektování a dozorování novostaveb a rekonstrukcí vodojemů“ a prezentaci naplnil řadou velmi názorných fotografií. Podělil se rozsahem prakticky o encyklopedické informace související s tímto typem vodohospodářských staveb. Po odpovědi na otázku, proč se vůbec zabývat stavebními principy vodojemů při návrhu nových nebo rekonstrukcí starých vodojemů, pokračovala prezentace přes typologii vodojemů, podrobný rozbor jejich základních standardů až k jednotlivým aspektům stavby nového či rekonstrukce již existujícího vodojemu. Zde byla vyzdvižena důležitost stavebně technického průzkumu a pak detailně diskutovány možnosti a úskalí sanačních prací. Přidanou hodnotou této již tak skvělé prezentace bylo průvodní slovo pana Schejbala, který text doplňoval svými zkušenostmi a zážitky z celého profesního života.

Více zde ...

Nejbližší akce Google kalendář

Seminář Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

1.-2. června 2023, Česká Skalice

Přihlášení ONLINE

15. bienální konference CzWA VODA 2023

20. - 22. září 2023, Litomyšl

Více ZDE

Pro Vás

Staňte se členem

a získejte jako individuální nebo korporátní a spolupracujte s ostatními členy

Podrobnosti

Korporativní členové

Partneři

˄