1.2.2023 Seminář Mikrobiální kvalita recyklovaných odpadních vod v souladu s platnou legislativou

Menu  ►  Kalendář akcí  ►  Rok 2023
03.01.2023

OS Čistění a recyklace městských odpadních vod a OS Biologie vody pro Vás připravují jednodenní odborný seminář na téma Mikrobiální kvalita recyklovaných odpadních vod v souladu s platnou legislativou.

 

Seminář se bude konat 1. února 2023 v Konferenčním centru Sázava v Praze.

PROGRAM SEMINÁŘE

 

8:30 – 9:00 Prezence účastníků semináře

9:00 – 9:10 Zahájení semináře

1. blok přednášek

9:10 – 9:40 prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. (VŠCHT Praha): Evropská legislativa pro recyklované odpadní vody a demonstrační projekt Horizont 2020

9:40 – 10:10 Ing. Feixová Markéta (ASIO spol. s.r.o.): Projektování recyklace a úskalí při projednávání projektu

10:10 – 10:40 Ing. Dana Kok, Ph.D. (VŠCHT Praha): Mikrobiální kvalita dočištěného odtoku z ČOV z hlediska současné i budoucí legislativy

10:40 – 11:00 Přestávka na občerstvení

 

2. blok přednášek

11:00 – 11:30 Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D. (Elisabeth Pharmacon, s.r.o.): Problematika virů v odpadních vodách

11:30 – 12:00 Ing. Lucie Báborská (ASIO spol. s.r.o.): Provozní zkušenosti s technologiemi pro recyklaci odpadních vod

12:00 – 12:45 Přestávka na občerstvení

 

3. blok přednášek

12:45 – 13:15 Ing. Barbora Šátková, prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D. (VŠCHT Praha): Dezinfekce šedých vod

13:15 – 13:45 Ing. Jiří Beneš (DISA s.r.o.): Dezinfekce vyčištěné odpadní vody UV zářením

13:45 – 14:45 Závěrečná diskuse, ukončení semináře

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY

POPLATKY

Plný poplatek                                                 2 178 Kč (1 800 Kč + 378 Kč 21% DPH)

Snížený poplatek                                            1 815 Kč (1 500 Kč + 315 Kč 21% DPH)

(na členský poplatek mají nárok členové CzWA, AČE SR, státní správa)     

Účastnický poplatek zahrnuje 21% DPH, náklady na organizaci, občerstvení.

 

Přihlášení

Přihlášku k účasti na semináři pošlete e-mailem na service@czwa.cz nejpozději do 27. ledna 2023. Platbu vložného poukažte na účet 115-410290207/0100 také do 27. ledna 2023. Na emailovou adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad do 14 dnů od připsání platby na náš účet. Při neúčasti se poplatek nevrací, můžete vyslat náhradníka.

ONLINE přihlášení provedete zde v tomto FORMULÁŘI

KONTAKTY

ODBORNÍ A ORGANIZAČNÍ GARANTI

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Ing. Andrea Benáková, Ph.D.

Ing. Martin Srb, Ph.D.

email: andrea.benakova@centrum.cz

 

KONFERENČNÍ SERVIS:

CzWA service s.r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno, IČ: 04146212, DIČ: CZ 04146212

Jana Šmídková, mobil: +420 602 110 867, +420 737 508 640, e-mail: service@czwa.cz

 

PARTNEŘI SEMINÁŘE

ASIO spol. s r.o.               DISA s.r.o.