1.-2.6.2023 Seminář Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Menu  ►  Kalendář akcí  ►  Rok 2023
22.02.2023

Přijměte pozvání na 13. ročník diskusního semináře, který se bude tentokrát konat nedaleko Ratibořic ve dnech 1. - 2. června 2023 v oblasti Babiččina údolí. Budeme se zabývat tradičními tématy:

Letošní seminář bude opět zaměřen na předávání poznatků, informací, a zkušeností z výzkumu, praxe a legislativy pro oblasti, které jsou řazeny do skupiny malých zdrojů znečištění se svými specifickými požadavky. Dozvíte se například, že přírodní (kořenové) čistírny jsou stále v kurzu, o čemž svědčí i cena za Vodohospodářskou stavbu roku. Chybět nebude ani problematika domovních čistíren odpadních vod.

Program semináře

Čtvrtek 1. 6. 2023

Prezence účastníků od 8:30 hod

09:00 - 09:20     Přivítání a slovo úvodem (V. Štiková)

09:20 - 09:50     Nová Evropská legislativa a její dopady na ČR (K. Plotěný)                 

09:50 - 10:30    Nové požiadavky na ČOV do 50 EO na Slovensku (I. Bodík)

10:30 - 11:00    Systémová telemetrie pro obecní soustavy domovních ČOV (J. Tomšů)

11:00 - 11:30    Okrasné recyklační mokřady ve městech (M. Šperling)

11:30 - 12:00    Odstraňování anionaktivních tenzidů ze splaškových odpadních vod na zemních filtrech, vegetačních kořenových čistírnách a v aerobních biologických                                 nádržích (J. Šálek, M. Pištěková)

12:00 - 13:00    Přestávka na oběd

13:00 - 13:30    Nejlepší vodohospodářská stavba roku 2022 - přírodní čistírna v obci Hlína (M. Kriška)

13:30 - 14:00    Kal z domovních ČOV – kam s ním? (L. Matějů)

14:00 - 14:30    Vylepšení čištění odpadní vody v útulném moravském   ubytovacím zařízení pro 50EO (M. Šperling)

14:30 - 15:00    Nové pohledy na řešení sanitace venkova (K. Plotěný)

15:00 - 16:00    WORKSHOPY – hledání optimálního řešení a identifikace úskalí nových přístupů k řešení sanitace malých aglomerací

16:00 - 17:00    Diskuse

Pátek 2. 6. 2023

Exkurze na kořenovou čistírnu odpadních vod ve Velké Jesenici.

Přihlášky

Přihlášku na seminář pošlete emailem na service@czwa.cz nejpozději do 30. 5. 2023. Platbu vložného poukažte na účet 115-410290207/0100 také do 30. 5. 2023. Na emailovou adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad do 14 dnů od připsání platby na náš účet. Při neúčasti se poplatek nevrací, můžete vyslat náhradníka. Program spolu s přihláškou jsou k dispozici i na webové adrese http://www.czwa.cz.

Přihlásit se můžete online ZDE

Poplatky

Vložné:          1 452,00 Kč členové CzWA, AČE SR a pracovníci vodoprávních úřadů a CHKO

                        1 815,00 Kč ostatní účastníci.

Cena za vložné je včetně DPH. Zahrnuje občerstvení a náklady na organizaci.

 

Ubytování: od 900,00 Kč/osoba a noc včetně snídaně. Ubytování si rezervujte na přihlášce, garantujeme požadavek na rezervaci do 20. května 2023. Ubytování si hradí účastníci ve vlastní režii na recepci hotelu.

 

Místo konání

Hotel Holzbecher
Zlíč 42, 552 03 Česká Skalice