1. inovativní workshop EWA v Praze

09.05.2019

Ve dnech 25. a 26. 4. 2019 se konal na VŠCHT Praha 1. inovativní workshop Evropské asociace pro vodu EWA. Jde o nový typ workshopů EWA, které budou organizovány s různými tématy a v různých členských zemích EWA. Tématem prvního workshopu bylo “Navrhování moderních čistíren odpadních vod“.