14. 12. 2023 Seminář Životnost strojních zařízení ve vodohospodářských provozech

Menu  ►  Kalendář akcí  ►  Rok 2023
20.11.2023

Odborná skupina Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství a SWECO a.s. pořádá dne 14. prosince 2023 pracovní seminář.

PROGRAM

8:15 – 8:45

Registrace účastníků

9:00

Zahájení

9:15 – 9:45

Řízení rizik technických zařízení a objektů zacílené na bezpečnost při projektování a provozu (D. Procházková)

9:45 – 10:15

Hydrodynamické čerpadlo jako prvek čerpacích systémů (J. Štigler)

10:15 – 10:45

Přestávka

11:15 – 11:45

Charakteristika potrubí a její změna v průběhu životnosti potrubí. (V. Havlík)

11:45 – 12:15

Životnost, spolehlivost čerpadel a míchadel zařízení (V. Hodáň, J. Kratěna)

12:15 – 13:15

 

13:15 – 13:45

Porovnání různých typů dmychadel z hlediska provozního opotřebení. (V. Fišer)

13:45 – 14:15

Životnost armatur ve vodárenských aplikacích. (L. Rusňáková)

14:30

 Ukončení

   

Jak se přihlásit?

Přihlášku a platbu vložného na seminář pošlete nejpozději do 11.12. 2023. Přihlášky pošlete na email service@czwa.cz. Program semináře s přihláškou jsou k dispozici i na webové adrese http://www.czwa.cz.

Na adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad o zaplacení nejpozději do 14 dnů od připsání platby na bankovní účet.

Při neúčasti se poplatek nevrací, ale je možné vyslat náhradníka.

 

Za kolik?

Vložné   2.178 Kč (základ 1.800 Kč + 21% DPH) pro členy CzWA a ČKAIT,

            2.420 Kč (základ 2.000 Kč + 21% DPH) ostatní účastníci.

Cena za vložné je včetně 21% DPH. Zahrnuje občerstvení a náklady na organizaci.

 

Organizace:

Jana Šmídková

Ing. Jiří Kratěna, Ph.D

Václav Hodaň

 

Odborný garant:

Ing. Jana Křivánková, Ph.D., ENVI-PUR, s.r.o.

doc. Ing. Vladimír Havlík, CSc., Sweco a.s.,

doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D., VUT v Brně

 

Konferenční servis zajišťuje:

CzWA service s.r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno

IČ: 04 14 62 12, DIČ: CZ04146212,

Komerční banka a.s. číslo účtu: 115-410290207/0100

e-mail: service@czwa.cz, tel: +420 737 508 640