22. - 23. 2. 2024 10. konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod

Menu  ►  Kalendář akcí  ►  Rok 2024
14.11.2023

10. ročník konference se bude konat v termínu 22. - 23. února 2024.

Kromě seznámení odborné veřejnosti s nejnovějšími poznatky a technologickými postupy z oblasti čištění odpadních vod, umožňujícími dosažení vysokých účinností odstranění znečištění, přináší tato konference především konkrétní a komplexní ověřené návody na řešení rostoucích legislativních nároků na ochranu životního prostředí a kvalitu povrchových vod, při respektování omezených ekonomických možností, zvláště menších investorů. Po dobu již téměř 20 let je snahou organizátorů předkládat v zhuštěné formě aktuální, ale především v praxi ihned realizovatelná a s dlouhodobou perspektivou využitelná technologická a technická řešení.

Ve spolupráci s hlavními partnery Vodárenskou akciovou společností, a. s., AQUA PROCON s.r.o. a správou CHKO Moravský kras, za mediální spolupráce s časopisem Vodní hospodářství.

 

PROGRAM KONFERENCE naleznete ZDE

 

Časový harmonogram:
15. 1. 2024    uzávěrka finálních verzí abstraktů (0,5 - 1 strana A4 zašlete e-mailem na os-rep@czwa.cz)
30. 1. 2024    uzávěrka inzerátů v přehledu abstraktů
14. 2. 2024    uzávěrka přihlášek (později nelze garantovat ubytování v místě konference)

 

Firemní prezentace

Kompletní nabídku pro firmy naleznete níže v závazné přihlášce a objednávce firemní prezentace.


Konferenční poplatky:

pracovníci státní správy, studenti a senioři        2 904 Kč      2 400 Kč + 504 Kč DPH         
členové CzWA, AČE SR, ČKAIT 3 993 Kč 3 300 Kč + 693 Kč DPH
ostatní 4 356 Kč 3 600 Kč + 756 Kč DPH

Účastnický poplatek zahrnuje:     
Vložné, tištěný přehled abstraktů, sborník (digitální), občerstvení během celé akce, večerní panelová diskuze, vstup na exkurzi. Vystavující firma má účast jednoho zástupce zdarma. Přednášející vložné neplatí.

Účastnický poplatek do 14. 2. 2024 na účet vedený u Komerční banky a.s., č. účtu: 115-410290207/0100    
SWIFT: KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ9001000001150410290207
variabilní symbol: členské číslo nebo IČ společnosti
specifický symbol: 44240222 (uvádějte vždy)

Upozornění:
Při neúčasti se poplatek nevrací, bude elektronicky zaslán přehled abstraktů a sborník na e-mail uvedený v přihlášce. Je možné vyslat náhradníka.

Přihlásit se můžete online ZDE nebo poslat vyplněnou přihlášku na email service@czwa.cz. Závaznou přihlášku k účasti naleznete níže.

 

Ubytování

Je nutno zajistit si individuálně. Využijte prosím pro rezervaci zvýhodněné ceny ubytování na tomto rezervačním odkazu: OREA Resort Panorama Moravský kras - CzWA2024
Ve 2-3 lůžkových pokojích je cena za noc se snídaní 2.290 Kč u 2-lůžkového pokoje. Při požadavku na 1-lůžkový pokoj 2.130 Kč za osobu. Ubytování není zahrnuto v ceně vložného, účastníci si je hradí sami.


Doprava
Doprava do místa konání konference a na exkurzi je individuální. Případný požadavek na dopravu v ranních hodinách 22. 2. 2024 z nádraží Blansko do místa konání a zpět do Blanska po ukončení konference dne 23. 2. 2024 je možné dohodnout s organizátory konference.

Programová komise:    
Ing. J. Foller; doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.; Ing. B. Krňávek, Ph.D.; Ing. J. Jelínek; Ing. P. Klimeš; prof. Ing. T. Vítěz, Ph.D.

Organizační výbor:    
Ing. J. Foller; Ing. J. Jelínek; Ing. P. Klimeš; M. Eyer; J. Šmídková

Kontaktní adresy:
Konferenční servis: přihlášky, ubytování, firemní prezentace atd.
CzWA service s.r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno, IČ: 04146212, DIČ: CZ 04146212
Jana Šmídková, tel.: +420 737 508 640, e-mail: service@czwa.cz

Odborná skupina Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod
e-mail: os-rep@czwa.cz, www: os-rep.czwa.cz
Ing. Jan Foller, mobil: +420 739 463 845, e-mail: foller@adchem.cz
Ing. Jiří Jelínek, mobil: +420 602 724 616, e-mail: jiri.jelinek@vodarenska.cz
Ing. Petr Klimeš, mobil: +420 606 747 421; e-mail: petr.klimes@vodarenska.cz