28.3.2023 Seminář Úspory vody a energie ve vodárenství

Menu  ►  Kalendář akcí  ►  Rok 2023
10.08.2022

Pořádají odborné skupiny Energie a odpadní vody a Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství pod CzWA. Seminář se bude věnovat úsporám vody a energie při úpravě pitné vody. Nebude opomenuta ani využití digitálních nástrojů.

Seminář se bude konat v Soběslavi dne 28. března 2023.

Program semináře:

8:15 – 8:45

Registrace účastníků

9:00

Zahájení

9:15 – 9:45

Porovnání výroby pitné vody konvenčními technologiemi a membránovou separací z hlediska spotřeby prací vody (Ing. Kryštof Hnojna)

9:45 – 10:15

Vodárenská filtrace přes vrstvu zrnitého materiálu – možnosti provozní optimalizace (Ing. Pavel Dobiáš, Ph.D., doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.)

10:15 – 10:30

Přestávka

10:30 – 11:00

Energetická náročnost úpravy vody (Ing. Jindřich Procházka, Ph.D.)

11:00 – 11:30

Možnosti regulace odstředivých čerpadel a vliv na provozní spolehlivost (Ing. Jiří Kratěna, Ing. Václav Hodáň)

11:30 – 12:00

Návrh míchadla pro flokulační nádrže (Ing. Jiří Moravec, Ph.D.)

12:00 – 13:00

Polední přestávka, občerstvení

13:00 – 13:30

Digitální dvojče úpravny vody na povrchovém zdroji (Ing. Petr Dolejš, Ph.D.)

13:30 - 14:00

Neenergetický pohled na úspory vody (Ing. Magdaléna Komorová)

13:30 – 14:00

Diskuze

14:00

Ukončení

 

Přihlášky

Přihlášku na seminář pošlete emailem na service@czwa.cz nejpozději do čtvrtka 23. března 2023. Platbu vložného poukažte na účet 115-410290207/0100 také do 23. března 2023. Na emailovou adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad do 14 dnů od připsání platby na náš účet. Při neúčasti se poplatek nevrací, můžete vyslat náhradníka. Program spolu s přihláškou jsou k dispozici i na webové adrese http://www.czwa.cz.

Online přihlášení FORMULÁŘ

Poplatky

Vložné: 1815 Kč (1500 Kč + 315 Kč DPH) členové CzWA, ČKAIT a zástupci veřejné správy

              2178 Kč (1800 Kč + 378 Kč DPH) ostatní účastníci.

 Cena za vložné je včetně 21% DPH. Zahrnuje občerstvení a náklady na organizaci.

 

Místo konání

Showroom ENVI-PUR, s.r.o.

Wilsonova 420, Soběslav

 

Kontakty

Odborní garanti:

Ing. Jiří Kratěna, Ph.D., Sweco Hydroprojekt a.s.

Ing. Jindřich Procházka, Ph.D., ČEVAK, a.s.

Ing. Petr Dolejš, Ph.D., VŠCHT Praha

 

Organizace:

Ing. Jana Křivánková, Ph.D.

Jana Šmídková

Ing. Václav Hodaň

 

Konferenční servis:

CzWA service s.r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno, IČ: 04146212

Jana Šmídková, mobil: +420 602 110 867, 737 508 640 e-mail: service@czwa.cz