29. - 30. 5. 2024 Seminář Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Menu  ►  Kalendář akcí  ►  Rok 2024
25.01.2024

Asociace pro vodu ČR z.s., odborná skupiny Malé a domovní čistírny a odlučovače (OS ČAO) a Asociace čistírenských expertů SR, odborná skupina Malé a domovní ČOV, pořádají již 14. ročník tradičního diskusního semináře zaměřeného na problematiku čištění a recyklaci odpadních vod z malých zdrojů znečištění v chráněných krajinných oblastech, decentrální řešení, venkov. Letošní ročník se bude konat na Slovensku, v oblasti západních Tater, pohoří Roháčů.

Program semináře

Středa 29. 5. 2024

Prezence účastníků od 8:30 hod

9:00                Úvodní slovo (I. Bodík - AČE SR)         

9:05 - 9:20      Prírodné zaujímavosti Západných Tatier z pohľadu pracovníkov TANAP-u (J. Majerčák - TANAP)

9:20 - 9:50         ČOV pre Chatu a lanovku pod Chlebom(K. Kratochvíl - ASIO SK)                    

9:50 - 10:30     Skúsenosti z čistenia odpadových vôd z malých zdrojov znečistenia a legislatíva (F. Werner, J. Barnová)

10:30 - 11:00   Zkušenosti s revizemi domovních ČOV v ČR (V. Štiková - CzWA)

11:00 - 11:30   Povinnosti vlastníkov ČOV do 50 EO v SR (L. Jakubová - MŽP SR)

11:30 - 12:00   Prvé skúsenosti s technickými revíziami malých ČOV do 50 EO v SR (I. Balážová, L. Pénzes - Aquatec VFL SK)

12:00 - 13:00   Přestávka na oběd

13:00 - 13:30   Nová Směrnice EP a ER o čištění městských odpadních vod a venkov (K. Plotěný - CzWA, ASIO)

13:30 - 14:00   Poznatky a odporúčania z dlhodobého monitoringu koreňovej ČOV (s kapacitou do 60 EO) (M. Drtil et.al. - STU Bratislava)

14:00 - 14:30   Bezodtoké řešení odpadní vody v developerském projektu pro 100 rodinných domů na Kladensku (M. Šperling - Kořenovky.cz))

14:30 - 15:00   Kvantitativní hodnocení mikrobiologického rizika (QMRA) (L. Matějů, Z. Drahošová - SZU ČR)

15:00 - 15:15   Nakládání s kaly z domovních a malých ČOV s ohledem na další možné využití při eliminaci rizik (M. Rozkošný - VÚV TGM, v.v.i. ČR)

15:15 - 15:45   Sanitace - koloběh vody nebo koloběh živin? (K. Plotěný – CzWA, ASIO)

16:00 - 17:00   Diskuse

Čtvrtek 30. 5. 2024

Exkurze do Múzea oravskej dediny, popř. jeskyně v Zuberci

 

Pro účastníky

Přihlášky

Přihlášku na seminář vyplňte online na tomto odkazu https://seminar.acesr.sk/ nejpozději do 22. 5. 2024. Po přihlášení Vám systém vystaví fakturu, kterou uhraďte nejpozději do 24.5.2024. Při neúčasti se poplatek nevrací, můžete vyslat náhradníka. Program spolu s přihláškou jsou k dispozici i na webové adrese http://www.czwa.cz.

Poplatky

Vložné:           

50 € státní správa (vodoprávní úřady a CHKO)

75 € členové CzWA a AČE (včetně korporativních členů)

99 € ostatní účastníci

Cena zahrnuje občerstvení a náklady na organizaci

 

Ubytování se snídaní: 25 € Ubytování si rezervujte na přihlášce.

Stravování: oběd 7 €, večeře 7 €

Exkurze: Účast na exkurzi potvrďte na přihlášce. Vstupné si hradí účastníci sami na místě (7 €).

 

Pro firmy:

Možnost firemní prezentace na semináři:

partner seminářecena 450 € (logo v přednáškovém sále a na druhé pozvánce, možnost distribuce firemního letáku účastníkům semináře, účast jednoho zástupce firmy na semináři zdarma).

distribuce firemního letáku cena 65 € (letáky přivezené/dodané objednatelem, vložení elektronické verze k prezentacím přednášejících).

Prosíme firmy mající zájem o partnerství semináře, aby se přihlásily nejpozději do 15. 5. 2024 na email zuzana.imreova@stuba.sk


Kontakty:
Programový výbor:
Ing. Věra Štiková, doc. Ing. Michal Kriška, Ph.D., Ing. Karel Plotěný, Ing. Oldřich Pírek,
Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D., prof. Ing. Igor Bodík, Ph.D.

Konferenční servis:
AČE SR, Radlinského 9, 811 07  Bratislava, IČ0: 31796362
Ing. Zuzana Imreová, PhD., e-mail: zuzna.imreova@stuba.sk