7.12.2023 Seminář Kalový den

Menu  ►  Kalendář akcí  ►  Rok 2023
14.12.2021

Letos se uskuteční v tradiční první prosincový čtvrtek, tedy 7.12. 2023 v Ballingově sále NTK Praha.

 

Program

Program semináře

09:15 – 09:45    Registrace

09:45 – 10:00    Zahájení semináře

                        Jeníček P., VŠCHT Praha

 

MIKROPOLUTANTY V KALECH

10:00 – 10:30    Mikropolutanty v čistírenských kalech v ČR

                                Cajthaml T., UK Praha

10:30 – 10:55    Význam čistírenských kalů pro vnos antibioticky rezistentních organismů do prostředí

                         Bartáček J., VŠCHT Praha

10:55 – 11:20     Farmaceutika v kaloch: monitoring, bilancie a ich odstraňovanie.

                         Bodík I., STU Bratislava

11:20 – 11:35     firemní přednášk Pásová sušárna BT12 na ČOV Šumperk

                                 HUBER CS spol. s r.o.

11:30 – 12:00    Diskuze k dopolednímu bloku                     

12:00 – 13:00    přestávka, občerstvení

 

KALY JAKO KLÍČOVÝ NÁSTROJ K DOSAŽENÍ ENERGETICKÉ NEUTRALITY ČOV

13:00 – 13:15    firemní přednáška

                                Zkušenosti z ročního provozu solární sušárny na ČOV Mariánské Lázně, Kutil J., K&K TECHNOLOGY a.s.

13:15 – 13:40    Efektivní transformace CHSK – základ dosažení energetické neutrality ČOV

                                Kos M.

13:40 – 13:50    Inspirace ze zahraničí – shrnutí o čem se mluví na  zahraničních konferencích

                        Srb M., Pražské vodovody a kanalizace a.s.

13:50 – 14:05    Kaly jako zdroj energie pro ČOV

                                Jeníček P., VŠCHT Praha

14:05 – 14:30    Konkrétní zkušenosti ze zvyšování energetické soběstačnosti úpravami kalové koncovky

                        Beneš O., Rosenbergová R., Veolia Holding ČR, a.s.

14:30 – 14:55    Pyrolýza čistírenského kalu v praxi

                                Pohořelý M., VŠCHT Praha

14:55 – 15:30    Diskuze k odpolednímu bloku

 

Účastnické poplatky

2 783,00 Kč plný

2 178,00 Kč snížený členský

1 452,00 Kč student, statní správa

Cena za vložné je včetně 21% DPH. Cena zahrnuje náklady na organizaci a drobné občerstvení.

Termín zaslání přihlášek a platby je do 30.11.2023.

 

Formulář online přihlášky můžete odeslat ZDE