Analýza a měření

09.05.2019

O nás

Odborná skupina je výběrovým sdružením odborníků z oblasti analytiky a odběru vzorků odpadních vod a kalů. Pracuje od roku 2003 a v současné době má 9 aktivních členů (z toho 3 členy experty).

 

Činnost v roce 2021

Činnost OS v roce 2021 byla vzhledem k trvajícím restrikcím souvisejících s epidemií COVID-19 značně omezena. Pokračovala spolupráce s oborovým normalizačním střediskem při SWECO Hydroprojektu CZ a.s. při posuzování a tvorbě nových norem pro analytiku odpadních vod a kalů. Nejvýznamnější bylo vydání překladu normy ČSN ISO 5667-10 pro odběr vzorků odpadních vod.

Pod záštitou OS mohlo proběhnout jen jedno mezilaboratorní porovnání odběrů (MPO) vzorků odpadních vod a kalů pořádané firmou CSlab s.r.o. V období uvolnění restrikcí se toto porovnání konalo ve dnech 14. -15. 9. 2021 na ČOV Olomouc za účasti 65 odběrových skupin (vzorkování odtoku z ČOV). Podařilo se realizovat tradiční večerní seminář k aktuálním otázkám vzorkování OV a kalů a také k odstraňování případných nedostatků jednotlivých zúčastněných skupin zjištěných během celého dne, kde byly rovněž prezentovány hlavní novinky, které přinesla novelizovaná norma ČSN ISO 5667-10. Současně probíhaly neformální diskuse a předávání zkušeností při vzorkování odpadních vod a kalů.

 

Plán činností na rok 2022

Nadále bude pokračovat činnost při připomínkování a úpravách legislativy týkající se odpadních vod a kalů, spolupráce při posuzování a tvorbě nových norem pro analytiku odpadních vod a kalů. V roce 2022 je již plánováno jen jedno mezilaboratorní porovnávání odběrů vzorků odpadních vod a kalů. Po třech letech bychom rádi uskutečnili další ročník konference Hydroanalytika (tentokrát 2022). Předběžně je stanoveno datum konání na 20. - 21. 9. 2022, místo konání však možná nebude tradiční Hradec Králové, kde došlo k absurdně vysokému zdražení služeb v tradičním místě konání. O případných změnách budeme informovat.


     

Kontakty

e-mail: os-am@czwa.cz

Ing. Jan Vilímec (vedoucí)
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Papírenská 6, 160 00 Praha 6
tel.: + 420 220 414 224

doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc. (zástupce vedoucího)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5, 166 28 Praha 6
tel. +420 220 443 229