Analýza a měření

09.05.2019

O nás

Odborná skupina je výběrovým sdružením odborníků z oblasti analytiky a odběru vzorků odpadních vod a kalů. Pracuje od roku 2003 a v současné době má 10 aktivních členů (z toho 3 členy experty).

 

Činnost v roce 2020

Činnost OS v roce 2020 směřovala mj. na diskuse k výkladu nových předpisů v oblasti legislativy odpadních vod a kalů. Pokračovala spolupráce s oborovým normalizačním střediskem při SWECO Hydroprojektu CZ a.s. při posuzování a tvorbě nových norem pro analytiku odpadních vod a kalů.


Pod záštitou OS dále proběhlo jen jedno mezilaboratorní porovnání odběrů (MPO) vzorků odpadních vod a kalů pořádané firmou CSlab s.r.o. Vzhledem ke krátkodobému uvolnění restrikcí se mohlo konat jen jedno porovnání ve dnech 22. -23. 9. 2020 na ČOV Hradec Králové za účasti 48 odběrových skupin (vzorkování odtoku z ČOV). Akce tentokrát měla komornější průběh, nemohl se konat tradiční večerní seminář k aktuálním otázkám vzorkování OV a kalů a také k odstraňování případných nedostatků jednotlivých zúčastněných skupin zjištěných během celého dne. Samozřejmě ovšem probíhaly neformální diskuse a předávání zkušeností při vzorkování odpadních vod a kalů.

 

Plán činností na rok 2021

Nadále bude pokračovat činnost při připomínkování a úpravách legislativy týkající se odpadních vod a kalů, spolupráce při posuzování a tvorbě nových norem pro analytiku odpadních vod a kalů. V roce 2021 jsou prozatím plánována další dvě mezilaboratorní porovnávání odběrů vzorků odpadních vod a kalů, i když budeme rádi, pokud se podaří realizovat aspoň jedno.


     

Kontakty

e-mail: os-am@czwa.cz

Ing. Jan Vilímec (vedoucí)
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Papírenská 6, 160 00 Praha 6
tel.: + 420 220 414 224

doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc. (zástupce vedoucího)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5, 166 28 Praha 6
tel. +420 220 443 229