Benchmarking za rok 2018

20.07.2020

Také letos jsme poslali připomínky a podněty ke Zprávě z benchmarkingu vlastníků a provozovatelů VaK, který provádí ministerstvo zemědělství. Ze Zprávy plyne jasný závěr – malí provozovatelé a vlastníci nejsou schopni a ochotni plnit zákonné povinnosti a také je u nich zřetelně nižší kvalita poskytovaných služeb.

Problém, který je nazván jako atomizace vodárenského trhu, s sebou přináší i další nebezpečí – podfinancování infrastruktury. Zatímco v celém oboru chybí na obnovu částka odpovídající korunám za kubík, u nejmenších vlastníků jsou to desítky korun. Platí tedy stále to, co CzWA po celou dobu doporučuje a po čem volá, aby stát našel cestu, jak podpořit malé vlastníky a malé provozovatele ve spojování do větších funkčních celků. Snahy komunistů o dotace na komunalizaci provozů vodovodů a kanalizací jdou tedy přesně opačným směrem, směrem k horší kvalitě služeb, k plýtvání a zvyšování ceny u nejmenších obcí. Připomínky CzWA jsou přístupné pouze členům po přihlášení od sekce Pro členy.