Biokoupaliště

23.03.2021

Vodárenský čtvrtek 18. března představil téma Biokoupaliště jako příklad možností řízení kvality povrchových vod.

Naši hosté, Bohumil Šťasný, který se zabývá zejména balneotechnikou (ČVUT Praha), Blahoslav Maršálek, který se zaměřuje na přírodě blízké technologie čištění vod (BÚ AV ČR, v.v.i.), Petr Pumann (SZÚ) zabývající se hygienou koupacích vod a Michal Vránek z Asociace Biobazénů a jezírek odpovídali na otázky jako např.: Jaký je rozdíl mezi klasickým koupalištěm a biokoupalištěm? Jak fungují biologické čistící zóny koupališť a lze tyto technologie využít i pro účely dočišťování odtoků malých ČOV a zdrojů znečištění a případně i předčištění na přítocích do nádrží? Jaké jsou hygienické aspekty přírodních koupališť a biokoupališť? Jaké jsou zkušenosti s koupacími biotopy u nás?

Informace o novém trendu – koupací jezírka a koupací biotopy, začala pronikat do povědomí odborné, ale i laické veřejnosti v České republice po roce 2000. Díky přírodní úpravě vody bez chemikálií se stávají tato koupaliště stále populárnější především pro návštěvníky. Vůbec první koupací biotop byl otevřen v roce 2007 v obci Kovalovice nedaleko Brna a stal se inspirací pro další obce i města. Dnes sledují hygienici kvalitu vody ve více jak 25 biotopech. Ale vzniká i řada soukromých a hotelových jezírek s přírodními způsoby čištění vody.

Byl vysvětlen rozdíl mezi „klasickým“ bazénem a biokoupalištěm a kromě jejich výhod a nevýhod byly ukázány i finanční aspekty. Vzhledem k tomu, že lze očekávat zvyšování počtu veřejných biokoupališť, jak vyplynulo z diskuse, bude nutná úprava legislativy, vymezení požadavků na konstrukci a vybavení, stejně tak požadavků na monitoring.

Prezentace také ukázaly, že technologie čistících zón jsou využitelné nejen pro koupaliště, ale i pro dočištění odtoků z malých ČOV (např. od zbytků farmak), anebo naopak předčištění přítoků do nádrží, jezer a rybníků. Tyto technologie se tedy mohou stát vhodným řešením pro řízení kvality povrchových vod. Nutné je ale správné provozování této technologie. V tomto ohledu, jak se během semináře ukázalo, je nutné vzdělávání provozovatelů, ale i stavitelů koupacích jezírek a biokoupališť. Pro širší využití těchto technologií pro čištění a dočišťování v oblasti čistírenských a úpravárenských technologií bude nutná větší osvěta mezi odbornou veřejností.

 Záznam z akce si můžete pustit z těchto odkazů: 1. část 2. část