Energie a odpadní vody

09.05.2019

O nás

Odborná skupina Energie a odpadní vody funguje sedm let a v současné době má 25 členů (z toho 17 členů expertů). V redakční radě listů CzWA zastupuje skupinu Ing. Karel Plotěný. 

 

Činnost v roce 2019

Skupina se v roce 2019 podílela, spolu se skupinou Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství, na přípravě semináře, který se bude konat v roce 2020. V roce 2019 spočívala příprava semináře v práci programového výboru na sestavení odborného programu akce.

Někteří členové skupiny prezentovali výsledky výzkumu, případně poznatky ze své profesionální praxe na českých konferencích a seminářích. Z významnějších akcí například na konferenci Městské vody se Ing. Jakub Raček Ph.D. podílel hned několika příspěvky, nebo například na konferenci Voda 2019 byla aktivita členů poměrně výrazná (například: docent Jan Bartáček, Ing. Lukáš Dvořák Ph.D., Ing. Dana Pokorná CSc., Ing. Jakub Raček Ph.D., Ing. Karel Plotěný).

 

Plán činností na rok 2020

Na rok 2020 je naplánován seminář Energie v technologii vody, který bude pořádán ve spolupráci s OS Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství. Hlavním cílem OS na rok 2020 je úspěšné zvládnutí organizace tohoto semináře.


Kontakty

e-mail: os-eov@czwa.cz

Ing. Jindřich Procházka Ph.D. (vedoucí)
ČEVAK, a.s.
ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598, 373 61 Hrdějovice
tel.: +420 725 881 170

Ing. Karel Plotěný (zástupce vedoucího)
ASIO s.r.o.
Kšírova 552/45, Brno, 619 00
tel. 548 428 111

rolex hodinek