Energie a odpadní vody

09.05.2019

O nás

Odborná skupina Energie a odpadní voda se svou činností zaměřuje především na energetickou stránku čištění odpadních vod. Tím je myšlena zejména energetická efektivita strojů a také samotného procesu. Odborná skupina funguje devět let a v současné době má 24 členů (z toho 16 členů expertů). V redakční radě listů CzWA zastupuje skupinu Ing. Karel Plotěný. 

 

Činnost v roce 2022

Činnost odborné skupiny v roce 2022 byla stále ovlivněna dozvuky epidemie, nicméně život odborné veřejnosti se již začal vracet do normálních kolejí a stejně tak i činnost OS EOV. Vzhledem k nejisté situaci v jarních měsících a zaplněnému kalendáři odborných akcí, odložených právě v důsledku covidu, skupina odložila pořádání tradičního semináře. Nicméně jako svou novou aktivitu připravila skupina cyklus online seminářů na téma energetické úspory a efektivita čištění odpadních vod. V tomto směru skupina spolupracuje se skupinou OZ TZVČ. Z cyklu online seminářů, nazvaného „Energetická náročnost ČOV“ se podařilo v roce 2022 uspořádat dva díly. První z nich popisoval obecný úvod do problematiky, druhý se pak zabýval aerací. Oba díly jsou umístěny ke shlédnutí na youtube kanálu CzWA, kde se řadí k úspěšnějším videím s cca 275 a 90 shlédnutími.


Kromě online formy prezentovali členové své příspěvky i na dalších odborných akcích, jako byla například konference „Nové trendy v čistírenství“, kde Jindřich Procházka přispěl příspěvkem na téma energetických úspor. Dále pak konference, „Odpadové Vody“ s příspěvkem na téma uhlíkové stopy (Martin Srb, Ondřej Beneš) a monitoringu procesu čištění odpadních vod (Petr Dolejš). Ondřej Beneš byl v roce 2022 velice aktivní a s příspěvkem zaměřeným mimo jiné i na energetickou tématiku přispěl na konferenci „Kaly a odpady“, kde s autorským kolektivem seznámili účastníky se zajímavými trendy v anaerboní stabilizaci kalu na větších ČOV. Dále přispěl hned několika příspěvky na konferenci „Nové metody a postupy při provozování ČOV“, které se, ostatně jako významná část programu, točily kolem energetických témat.

Plán činností na rok 2023

Na rok 2023 je zvažováno uspořádání odloženého tradičního semináře Energie v technologii vody, který je obvykle pořádán ve spolupráci s OS Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství. Nicméně vzhledem k velmi zaplněnému kalendáři odborných akcí je zatím jeho pořádání nejisté. Odborná skupina OS EOV dále plánuje pokračovat ve spolupráci s OS TZVČ ve společném pořádání cyklu online seminářů, což by měla být pro rok 2023 stěžejní činnost OS. V tuto chvíli je plánován také příspěvek na konferenci „Nové metody a postupy při provozování ČOV“, kde by měl být energetice věnován celý blok.

 

Kontakty

e-mail: os-eov@czwa.cz

Ing. Jindřich Procházka, Ph.D. (vedoucí)
ČEVAK, a.s.
ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598, 373 61 Hrdějovice
tel.: +420 725 881 170

Ing. Petr Dolejš, Ph.D. (zástupce vedoucího)
IP4life s.r.o., Na Veselí 1206/14, Nusle, 140 00 Praha 4
tel. 724 806 226