Energie a odpadní vody

09.05.2019

O nás

Odborná skupina Energie a odpadní vody funguje šest let a v současné době má 25 členů (z toho 17 členů expertů). V redakční radě listů CzWA zastupuje skupinu Ing. Karel Plotěný. 

 

Činnost v roce 2018

Skupina se v roce 2018 podílela, spolu se skupinou Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství, na přípravě semináře Odpadní voda a energie, který proběhl 8. března 2018. Semináře se zúčastnilo více jak 50 účastníků a 10 přednášejících.

Někteří členové skupiny prezentovali výsledky výzkumu na českých či slovenských konferencích a seminářích. Např. Nové trendy v čistírenství (Ing. Petr Dolejš), Nové metody a postupy při provozování ČOV (Ing. Karel Plotný). Významně aktivní byli členové také na konferenci Kaly a odpady (prof. Jeníček, Ing. Hartig CSc., Ing. Pokorná, CSc.).

 

Plán činností na rok 2019

V roce 2019 není naplánovaná žádná odborná akce přímo pořádaná odbornou skupinou. Činnost skupiny v tomto roce by měla spočívat spíše v aktivní účasti členů na konferencích a seminářích jiných pořadatelů.


Kontakty

e-mail: os-eov@czwa.cz

Ing. Jindřich Procházka Ph.D. (vedoucí)
ČEVAK, a.s.
ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598, 373 61 Hrdějovice
tel.: +420 725 881 170

Ing. Karel Plotěný (zástupce vedoucího)
ASIO s.r.o.
Kšírova 552/45, Brno, 619 00
tel. 548 428 111

rolex hodinek