Energie a odpadní vody

09.05.2019

O nás

Odborná skupina Energie a odpadní vody funguje sedm let a v současné době má 25 členů (z toho 17 členů expertů). V redakční radě listů CzWA zastupuje skupinu Ing. Karel Plotěný. 

 

Činnost v roce 2020

Skupina se v podílela, spolu se skupinou Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství, na přípravě semináře Energie v technologii vody, který proběhl 3. března 2020.

Někteří členové skupiny prezentovali i přes omezené možnosti setkávání se v tomto roce své příspěvky na odborných seminářích, jako například Jindřich Procházka na semináři Čištění průmyslových odpadních vod, nebo Petr Dolejš na konferenci Mladá voda břehy mele 2020.

 

Plán činností na rok 2021

Nyní je velmi obtížné plánovat činnost na rok 2021. Zřejmě lze očekávat podobná protiepidemická opatření, jaká byla v roce 2020. Původně byl plánován workshop, který měl navázat na loňský březnový seminář Energie v technologii vody, který bylo v plánu uspořádat společně s OS TZVČ. Přednášky z již proběhlého semináře měly být na tomto workshopu doplněn o odbornou diskuzi, která měla být nosným prvkem celé akce. V tuto chvíli je tento wokshop přeložen na období, kdy bude možné jej uspořádat, zřejmě však až na druhou polovinu roku 2021.

Kontakty

e-mail: os-eov@czwa.cz

Ing. Jindřich Procházka Ph.D. (vedoucí)
ČEVAK, a.s.
ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598, 373 61 Hrdějovice
tel.: +420 725 881 170

Ing. Karel Plotěný (zástupce vedoucího)
ASIO s.r.o.
Kšírova 552/45, Brno, 619 00
tel. 548 428 111