Energie a odpadní vody

09.05.2019

O nás

Odborná skupina Energie a odpadní vody funguje devět let a v současné době maá 24 členů (z toho 16 členů expertů). V redakční radě listů CzWA zastupuje skupinu Ing. Karel Plotěný. 

 

Činnost v roce 2021

Činnost odborné skupiny v roce 2021, i kvůli epidemiologické situaci, se omezovala spíše na účast členů na seminářích, či webinářích a kvůli nejisté situaci skupina raději nezorganizovala žádný seminář. Někteří členové skupiny prezentovali výsledky výzkumu, případně poznatky ze své profesionální praxe na českých konferencích a seminářích. Z významnějších akcí lze jmenovat například 14. bienální konferenci CzWA Voda 2021, dále například konferenci Městské vody kde se podíleli příspěvky Jakub Raček a Jindřich Procházka. Z hlediska spotřeby energie lze vyzdvihnout zmínit i příspěvek Petra Dolejše na konferenci Voda 4.0 ve službách infrastruktury: akcelerace změn. Členové OS EOV byli aktivně zastoupeni i na webináři Nové metody a postupy při provozování ČOV (Martin Srb), nebo na semináři Hospodárnější využívání vod v průmyslu a energetice ČR (Procházka, Dolejš, Bartáček).

 

Plán činností na rok 2022

Na rok 2022 by připadal tradiční seminář Energie v technologii vody, který je obvykle pořádán ve spolupráci s OS Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství. Nicméně vzhledem ke stále nejisté epidemiologické situaci a i vzhledem k velkému počtu naplánovaných seminářů a konferencí, které byly právě kvůli coronaviru odloženy, posune skupina OS EOV seminář až na rok 2023 a v roce 2022 uspořádá pouze online webinář/workshop na téma spotřeby energie a úspor na čistírnách odpadních vod.

Kontakty

e-mail: os-eov@czwa.cz

Ing. Jindřich Procházka, Ph.D. (vedoucí)
ČEVAK, a.s.
ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598, 373 61 Hrdějovice
tel.: +420 725 881 170

Ing. Petr Dolejš, Ph.D. (zástupce vedoucího)
IP4life s.r.o., Na Veselí 1206/14, Nusle, 140 00 Praha 4
tel. 724 806 226