Příspěvky a fotografie z konference VODA 2017

Voda 2017

příspěvky z 12. bienální konference a výstavy VODA 2017 naleznete ZDE 

fotografie z 12. bienální konference a výstavy VODA 2017 naleznete ve fotogalerii ZDE 


Delegace z ASEM Water, Čína

Dne 5.9.2017 navštívila naší Asociaci delegace z čínské společnosti ASEM Water. Zkratka ASEM znamená „Asia Europe Meeting“ a jedná se v podstatě o výzkumné a vývojové centrum založené v Číně, které hledá v Evropě vhodné partnery pro spolupráci a výměnu informací na poli vědy a techniky. Delegaci vedla paní Liu Qi jako generální tajemník ASEM Water, ale v delegaci byl například i děkan Hunan University anebo ředitel divize průmyslových a technologických inovací na Institutu Hunan. Více o ASEM Water naleznete na webu www.asemwater.org.

Prvním bodem programu byla návštěva ČOV Žebrák, kde v ten den probíhal slavnostní akt uvedení rekonstruované a intenzifikované ČOV do provozu. Komentovanou prohlídku ČOV zajistila Ing. Petra Pašková ze společnosti VaK Beroun a kolegové z ASEM Water pak zůstali i na doprovodný program, kterého se účastnili nejenom zástupci společnosti Vak Beroun v čele ředitelem s Mgr. Jiřím Paulem, ale také generální ředitel Energie AG Oberöstereich KR Ing. DDr. Werner Steinecker, starosta města Žebrák Daniel Havlík a jako další hosté pak ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák a jednatel ENERGIE AG BOHEMIA Dipl.-Ing. Christian Hasenleithner.

Druhým bodem programu bylo setkání se zástupci ASEM Water na půdě Vysoké školy chemicko-technologické. Setkání otevřel Prof. Jiří Wanner velmi zajímavou přednáškou, kde shrnul historii vývoje čistírenství na ústřední čistírně odpadních vod v Praze od roku 1901, kdy byla zahájena její výstavba, až do stavu, jak by měla tato čistírna vypadat po dokončení právě probíhající výstavby nové vodní linky a rekonstrukce stávající. Poté si vzala slovo Ing. Andrea Benáková, aby představila kolegům z ASEM Water formu, fungování a možnosti, které nabízí naší asociace. A jako třetí si vzala slovo paní Liu Qi, která představila ASEM Water a uvedla, o jakou formu spolupráce mají zájem. Návštěva byla následně ukončena podpisem memoranda o spolupráci mezi oběma organizacemi.

text memoranda  ZDE adobe

ASEM          ÖWAV


ASEM          ÖWAVPlaying Darwin with the microbes of sludge

Jiří Wanner

článek z červencového čísla časopisu The Source

naleznete  ZDE adobe


Poznatky ze semináře „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod XXII."

Stalo se již tradicí, že se vodohospodáři z České a Slovenské republiky setkávají v Moravské Třebové na semináři „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“, jehož XXII. ročník se konal ve dnech 4. 4. – 5. 4. 2017. Organizátorem semináře byla VHOS, a.s. Moravská Třebová ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR CzWA, odbornou skupinou „Městské čistírny odpadních vod“.


CELÝ ČLÁNEK         FOTOGALERIE


Žijeme ve vodním blahobytu. Lidé si neuvědomují, že voda je vzácná, říká odborník

Interview ČRo Plus

Přestože patří Česká republika k zemím, které prozatím žijí ve „vodním blahobytu“, epizody sucha v minulých letech ukázaly, že i u nás se můžeme s palčivým problémem nedostatku vody potýkat. I proto je ze strany jednotlivců, ale i státních a mezinárodních institucí potřeba přemýšlet nad tím, jak s vodou efektivněji hospodařit.

Zvukový záznam pořadu  ZDE audio

Celý článek  ZDE


Leading Edge Technologies 2017 series: Jiri Wanner

Wanner

Mezinárodní asociace pro vodu IWA pořádá od roku 2003 řadu konferencí nazvaných „Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technologies“ Tyto konference se věnují nejnovějšímu vývoji technologií pro úpravu pitných vod a čištění vod odpadních.

V roce 2017 se konal již 14. ročník od 29. května do 2. června v brazilském Florianopolis. Hlavním tématem tohoto ročníku bylo spojení VODA – ENERGIE – POTRAVINY. Nakladatelství IWA Publishing se rozhodlo prezentovat v rámci této konference a její propagace své tzv. klíčové publikace. Jednou z těchto publikací je i kniha Activated Sludge - 100 Years and Counting as. IWA Publishing se obrátila na autory a editory těchto publikací s žádostí o interview, ve kterém by se vyjádřili k této sérii konferencí i k letošnímu hlavnímu tématu.

Mezi oslovenými byl i člen CzWA Jiří Wanner, jehož odpovědi na zadané otázky lze nalézt na webové stránce:

http://www.iwapublishing.com/news/leading-edge-technologies-2017-series-jiri-wanner


Moravsko-Třebovská deklarace

Účastníci semináře Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod, konaného 4.–5. dubna v Moravské Třebové, přijali na závěr setkání deklaraci, ve které žádají, aby vláda umožnila vodohospodářským odborníkům zastoupeným Asociací pro vodu ČR, z.s. a SOVAK ČR se zúčastňovat tvorby nových či novelizovaných právních předpisů v oblasti voda již od počátku tohoto procesu a aby zařadila tyto dvě odborné společnosti mezi neopominutelná připomínková místa legislativního procesu.

Text deklarace naleznete  ZDE adobe