logo

Asociace pro vodu ČR

Znalosti, zkušenosti a kontakty                              logo
ve službách ochrany životního prostředí

logo


Contributing to a sustainable water environment

Johannes Lohaus DE, Secretary General of the European Water Association
(published in: Government Europa Quarterly 26)

Johannes Lohaus, secretary general of the European Water Association, explores the work of EWA in ensuring a sustainable future for the water sector through legislation, regulation, recognition and collaboration amongst the EU.

Celý článek  ZDE adobe


Zasedání Rady Evropské asociace pro vodu EWA

Ve dnech 14. - 18. května 2018 konal na mnichovském výstavišti další ročník veletrhu IFAT, což je největší světový veletrh techniky a technologie v oblasti voda, odpady, recyklace a městské hospodářství(https://www.ifat.de/index-2.html). Součástí doprovodného programu bylo i jednání Rady a odborných výborů Evropské asociace pro vodu EWA. Rada EWA je tvořena zástupci národních vodních asociací (http://www.ewa-online.eu/our-members.html). Českou asociaci pro vodu CzWA zastupuje v Radě EWA prof. Wanner z Ústavu technologie vody a prostředí. Rada mj. potvrdila složení odborných výborů na další dvouleté období. Prof. Wanner pracuje již od roku 2000 v Evropském technickém a vědeckém výboru ETSC (European Technical and Scientific Copmmittee). Náplň práce a úplné složení výboru lze nalézt na webu EWA: http://www.ewa-online.eu/etsc.html. Jednou z plánovaných akcí EWA pro rok 2019 je mj. setkání výkonných ředitelů národních vodních asociací a seminář o Nové vodní lince ÚČOV Praha. Obě akce by se měly konat v dubnu na VŠCHT Praha.

EWA 2018

EWA 2018      EWA 2018


10. nejčastějších mýtů o českém vodárenství

Ing. Filip Wanner, Ph.D.

Jednou ze základních potřeb člověka je přístup ke kvalitní, zdravotně nezávadné pitné vodě. Nejen z těchto důvodů byla v České republice vybudována rozsáhlá vodohospodářská infrastruktura čítající v současné době cca 78 000 km vodovodních sítí, 47 000 km kanalizačních sítí, přes 3 700 úpraven vod a necelých 3 100 čistíren odpadních vod (bez čistíren domovních) v aktuální hodnotě přes 1 bilion korun.

Celý článek  ZDE


Setkání se zástupci AČE SR

Začátkem listopadu 2017 proběhlo v přátelském duchu setkání zástupců Asociace pro vodu ČR se zástupci Asociácie čistiarenských expertov Slovenskej Republiky.

FOTOGALERIE


Příspěvky a fotografie z konference VODA 2017

Voda 2017

příspěvky z 12. bienální konference a výstavy VODA 2017 naleznete ZDE 

fotografie z 12. bienální konference a výstavy VODA 2017 naleznete ve fotogalerii ZDE 


Delegace z ASEM Water, Čína

Dne 5.9.2017 navštívila naší Asociaci delegace z čínské společnosti ASEM Water. Zkratka ASEM znamená „Asia Europe Meeting“ a jedná se v podstatě o výzkumné a vývojové centrum založené v Číně, které hledá v Evropě vhodné partnery pro spolupráci a výměnu informací na poli vědy a techniky. Delegaci vedla paní Liu Qi jako generální tajemník ASEM Water, ale v delegaci byl například i děkan Hunan University anebo ředitel divize průmyslových a technologických inovací na Institutu Hunan. Více o ASEM Water naleznete na webu www.asemwater.org.

Prvním bodem programu byla návštěva ČOV Žebrák, kde v ten den probíhal slavnostní akt uvedení rekonstruované a intenzifikované ČOV do provozu. Komentovanou prohlídku ČOV zajistila Ing. Petra Pašková ze společnosti VaK Beroun a kolegové z ASEM Water pak zůstali i na doprovodný program, kterého se účastnili nejenom zástupci společnosti Vak Beroun v čele ředitelem s Mgr. Jiřím Paulem, ale také generální ředitel Energie AG Oberöstereich KR Ing. DDr. Werner Steinecker, starosta města Žebrák Daniel Havlík a jako další hosté pak ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák a jednatel ENERGIE AG BOHEMIA Dipl.-Ing. Christian Hasenleithner.

Druhým bodem programu bylo setkání se zástupci ASEM Water na půdě Vysoké školy chemicko-technologické. Setkání otevřel Prof. Jiří Wanner velmi zajímavou přednáškou, kde shrnul historii vývoje čistírenství na ústřední čistírně odpadních vod v Praze od roku 1901, kdy byla zahájena její výstavba, až do stavu, jak by měla tato čistírna vypadat po dokončení právě probíhající výstavby nové vodní linky a rekonstrukce stávající. Poté si vzala slovo Ing. Andrea Benáková, aby představila kolegům z ASEM Water formu, fungování a možnosti, které nabízí naší asociace. A jako třetí si vzala slovo paní Liu Qi, která představila ASEM Water a uvedla, o jakou formu spolupráce mají zájem. Návštěva byla následně ukončena podpisem memoranda o spolupráci mezi oběma organizacemi.

text memoranda  ZDE adobe

ASEM          ÖWAV


ASEM          ÖWAVPlaying Darwin with the microbes of sludge

Jiří Wanner

článek z červencového čísla časopisu The Source

naleznete  ZDE adobe


Poznatky ze semináře „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod XXII."

Stalo se již tradicí, že se vodohospodáři z České a Slovenské republiky setkávají v Moravské Třebové na semináři „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“, jehož XXII. ročník se konal ve dnech 4. 4. – 5. 4. 2017. Organizátorem semináře byla VHOS, a.s. Moravská Třebová ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR CzWA, odbornou skupinou „Městské čistírny odpadních vod“.


CELÝ ČLÁNEK         FOTOGALERIE


Žijeme ve vodním blahobytu. Lidé si neuvědomují, že voda je vzácná, říká odborník

Interview ČRo Plus

Přestože patří Česká republika k zemím, které prozatím žijí ve „vodním blahobytu“, epizody sucha v minulých letech ukázaly, že i u nás se můžeme s palčivým problémem nedostatku vody potýkat. I proto je ze strany jednotlivců, ale i státních a mezinárodních institucí potřeba přemýšlet nad tím, jak s vodou efektivněji hospodařit.

Zvukový záznam pořadu  ZDE audio

Celý článek  ZDE


Leading Edge Technologies 2017 series: Jiri Wanner

Wanner

Mezinárodní asociace pro vodu IWA pořádá od roku 2003 řadu konferencí nazvaných „Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technologies“ Tyto konference se věnují nejnovějšímu vývoji technologií pro úpravu pitných vod a čištění vod odpadních.

V roce 2017 se konal již 14. ročník od 29. května do 2. června v brazilském Florianopolis. Hlavním tématem tohoto ročníku bylo spojení VODA – ENERGIE – POTRAVINY. Nakladatelství IWA Publishing se rozhodlo prezentovat v rámci této konference a její propagace své tzv. klíčové publikace. Jednou z těchto publikací je i kniha Activated Sludge - 100 Years and Counting as. IWA Publishing se obrátila na autory a editory těchto publikací s žádostí o interview, ve kterém by se vyjádřili k této sérii konferencí i k letošnímu hlavnímu tématu.

Mezi oslovenými byl i člen CzWA Jiří Wanner, jehož odpovědi na zadané otázky lze nalézt na webové stránce:

http://www.iwapublishing.com/news/leading-edge-technologies-2017-series-jiri-wanner


Moravsko-Třebovská deklarace

Účastníci semináře Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod, konaného 4.–5. dubna v Moravské Třebové, přijali na závěr setkání deklaraci, ve které žádají, aby vláda umožnila vodohospodářským odborníkům zastoupeným Asociací pro vodu ČR, z.s. a SOVAK ČR se zúčastňovat tvorby nových či novelizovaných právních předpisů v oblasti voda již od počátku tohoto procesu a aby zařadila tyto dvě odborné společnosti mezi neopominutelná připomínková místa legislativního procesu.

Text deklarace naleznete  ZDE adobe


 Odborné akce

XVIII. ročník mezinárodní konference a výstavy

Městské vody 2018

4. - 5. 10. 2018, Velké Bílovice

pozvánka       © 2018 CzWA                 kontakt:  Jana Šmídková,    Traťová 574/1  619 00 Brno      email: czwa@czwa.cz                     webmastering: Milan Lánský