Jak zajistit bezpečnou vodu po odstávce objektu

04.05.2020

Zprovozňujete objekt po vynucené odstávce? Jestliže se v objektu po celou dobu nepouštěla voda, je potřeba provést řádnou sanaci všech rozvodů pitné (studené) i teplé vody.

Při odstávce systémů teplé a studené vody hrozí pomnožení baktérií Legionella, které způsobují tzv. Legionářskou nemoc. Jedná se o zápal plic, který může být nebezpečný kuřákům, lidem nad 50 let či trpícím dalšími chorobami. Legionela se přenáší aerosolem, takže se lze nakazit vdechnutím kapének při používání kontaminované vody (např. mytím nebo sprchováním).

Legionela se množí ve vodních systémech na úroveň, která může způsobit infekci, když je teplota vody mezi 25 °C a 50 °C. Nemusí se přitom toto teplotní rozmezí v celém systému, i relativně malé plochy při těchto teplotách umožní legionele růst a mohou následně infikovat jiné části. Je proto důležité zabránit ochlazování teplé vody pod 50 °C a ohřátí studené vody nad 25 °C.

Jestliže byly systémy studené a pitné vody odstaveny nebo bez provozu po delší dobu, je potřeba provést dezinfekci systémů.

Studená voda

Proveďte úplnou dezinfekci systému studené vody, abyste dosáhli 50 ppm volného chloru (cca 50 mg/l) po dobu nejméně jedné hodiny - propláchněte do všech vývodů, zkontrolujte, že je skutečně na všech místech vypouštění dosažena požadovaná hodnota. Koncentraci volného chloru nelze zjistit jinak než měřením, závisí na pH vody a její kvalitě. Nemáte-li možnost měřit volný chlor, použijte pro dezinfekci vodu s přídavkem prostředku SAVO (cca 5% roztok NaClO) v poměru 2 ml na 1 l vody (tj. cca dvě polévkové lžíce na 10 l vody).

Důkladně propláchněte a doplňte systém, abyste dosáhli běžných provozních úrovní dezinfekce (max. 0,3 mg/l volného chloru).

Teplá voda

Kotel naplňte čerstvou vodou a zahřejte na min. 60 °C. Napusťte teplou vodou celý potrubní systém, otevřete ventily a proplachujte všemi vývody tak, aby zaručeně všude vytékala voda o min. teplotě 60 °C.

 

Udržujte systém s provozní koncentrací dezinfekce (studená voda) a minimální teplotou (teplá voda) v provozu po min. 48 h a následně odeberte vzorky na legionelu. Vzorky odebrané dříve než 48 hod po dezinfekci mohou poskytnout falešně negativní výsledky.

Více v článku Státního zdravotního ústavu.