Kaleidoskop otevřel podzimní sérii Vodárenských čtvrtků

01.10.2022

Vodárenský čtvrtek přinesl tentokrát příspěvky na různá témata. Jaká je historie a současnost čerpací stanice na Děvíně v Praze? To a navíc jak probíhala její rekonstrukce jsme se dozvěděli od jednoho z projektantů, Jiřího Kratěny (SWECO).

V jihočeském Vyšším Brodě měli několik letních sezón po sobě problémy se zajištěním dostatku pitné vody pro velké množství návštěvníků města. Vodu zajišťovala dokonce mobilní úpravna. Jak vypadá trvalé řešení a čím byla dovybavena úpravna vody, prezentoval Jindřich Procházka, technolog společnosti ČEVAK, která vodovod ve Vyšším Brodě provozuje.

Blahoslav Maršálek z Botanického ústavu Akademie věd ČR představil projekt CaviPlasma. Technologie pokročilé oxidace zaměřená na odstranění specifických polutantů vstupuje do fáze provozních testů a může se pochlubit skvělými výsledky. Dozvěděli jsme se také, kterým směrem se bude ubírat další výzkum a testy.

Věděli jste, že nad naším územím přelétají několikrát týdně družice Sentinel a fotky z nich jsou volně dostupné? Obslužný software dokonce umožňuje prohlížení s použitím různých spektrálních filtrů? Jak se dají tyto volně dostupné nástroje použít pro rychlé hodnocení kvality povrchových vod a jaké s tím má zkušenosti z uplynulých letních sezón nám sdělil Petr Pumann ze Státního zdravotního ústavu.

Od roku 2015 ministerstvo zemědělství provádí benchmarking provozovatelů a vlastníků vodovodů a kanalizací, který si klade za cíl poskytnout ucelenou informaci o výkonnosti oboru nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Jaká data a informace ve vztahu k vodárenství se z výsledků dají vyčíst, a jak lze interpretovat výsledky? Na to se pokusil odpovědět jeden z autorů pravidelného připomínkování Benchmarkingu za CzWA, Jiří Paul (VAK Beroun).

Ladislav Bartoš (Veolia) představil probíhající a připravované optimalizace úpraven vod ve skupině. Úvodní část příspěvku věnoval shrnutí největších problémů nedorozumění, se kterými se potkávají projektanti a zhotovitelé při komunikaci s různými typy zadavatelů.

Záznam celého webináře můžete zhlédnout na tomto odkazu.
https://youtu.be/d2ZKZ7XRRKk