Kaly a odpady

09.05.2019

O nás

Odborná skupina kaly a odpady (OS KaO) při CzWA se systematicky zabývá problematikou čistírenských kalů a odpadů. OS KaO je výběrovým sdružením odborníků z oblasti zpracování, a využití kalů a odpadů. OS KaO byla založena s cílem zlepšovat technickou úroveň a znalosti problematiky nakládání s kaly a odpady, včetně dopadů na životní prostředí a zdraví lidí a rovněž i ekonomických aspektů.

 

Činnost v roce 2020

Činnost OS KaO byla zaměřena hlavně na expertní aktivity v oblasti nakládání s kaly a odpady a v oblasti optimalizací kalového hospodářství čistíren odpadních vod. Vzhledem k epidemiologické situaci, nebyla realizovaná mezinárodní konference Kaly a odpady v Senci, na jejíž přípravě se členové skupiny podíleli. Vznikl online sborník, ve kterém jsou odborné příspěvky členů skupiny.

 

Plán činností na rok 2021

Uskutečnit odložený seminář Kalový den, který je nově plánován na 2.12.2021 v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze.

Průběžně se Kalová skupina podílí na vypracování stanoviska CzWA v rámci Veřejné konzultace „Evaluation of the Sewage Sludge Directive 86/278/EEC“, která byla otevřena 20.11.2020 a bude probíhat do 5.3.2021.

 

 

 

Kontakty

e-mail: os-ko@czwa.cz

Ing. Dana Pokorná, CSc. (vedoucí)
Vysoká škola chemicko-technologická
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 220 443 151

prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc. (zástupce vedoucího)
Vysoká škola chemicko-technologická
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 220 443 155