Kaly a odpady

09.05.2019

O nás

Odborná skupina kaly a odpady (OS KaO) při CzWA se systematicky zabývá problematikou čistírenských kalů a odpadů. OS KaO je výběrovým sdružením odborníků z oblasti zpracování, a využití kalů a odpadů. OS KaO byla založena s cílem zlepšovat technickou úroveň a znalosti problematiky nakládání s kaly a odpady, včetně dopadů na životní prostředí a zdraví lidí a rovněž i ekonomických aspektů.Činnost v roce 2023

Činnost OS KaO byla zaměřena hlavně na expertní aktivity v oblasti nakládání s kaly a odpady oblast optimalizace kalového hospodářství čistíren odpadních vod a na legislativní rámec dané problematiky a na pořádání a účast členů na konferencích a seminářích s kalovou tématikou.

19. října 2023 skupina uspořádala odbornou exkurzi na ČOV ve Vídni, která je navržena pro 4 miliony EO a zaujímá plochu 460 000 m2. Exkurze se zúčastnilo 22 členů skupiny.

Dne 7.12.2023 se v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze uskutečnil 3.ročník semináře Kalový den. Nosná témata tohoto ročníku byla rozdělena do dvou odborných bloků - Mikropolutanty v kalech a Kaly jako klíčový nástroj k dosažení energetické neutrality ČOV. Více než 100 účastníků semináře si vyslechlo 7 zajímavých přednášek od významných odborníků působících v prezentovaných oblastech a bohatá diskuze přesvědčila o velkém zájmu o témata, která byla zvolena pro tento ročník.
Na domácích konferencích byla členy skupiny prezentována témata – antibiotická rezistence v kalech – 15. bienální konference Voda 2023, Vodárenská biologie (J.Bartáček), „Energetická bilance kalového hospodářství z pohledu projektanta“ – konference Městské vody 2023 (K. Hartig), „Energetický pohled na provoz ČOV“, sborník XXVII. ročníku Nové metody a postupy při provozování ČOV, Seč; „Zpracování kalů a obnova zdrojů směrem k uhlíkové a energetické neutralitě čistíren odpadních vod: současný stav a perspektiva“, 15. bienální konference VODA 2023, Litomyšl (M. Kos).

Ze zahraničních konferencí, na kterých se svými příspěvky prezentovali členové naší skupiny, uvádíme – International Conference on Renewable Resources&Biorafineries (Riga, Lotyšsko) – „Bioconversion of CO2 from biogas to biomethane in pilot-scale trickled bed reactor“ (D. Pokorná, J. Zábranská).

Publikace: Kos M. (2023) Produkce čistírenských kalů v roce 2021, časopis SOVAK, č. 2/2023, s 19

 

Plán činností na rok 2024

Vedle pravidelné expertizní činnosti skupina KaO plánuje:

®    uspořádat výjezdní zasedání skupiny - bude upřesněno na pravidelném zasedání širšího vedení skupiny

®    účast členů skupiny na konferencích s kalovou a odpadářskou tématikou (Kaly a odpady 2024, Senec, SR;  Anaerobic Digestion 18, Istanbul, Turecko;….

 

 

Kontakty

e-mail: os-ko@czwa.cz

Ing. Dana Pokorná, CSc. (vedoucí)
Vysoká škola chemicko-technologická
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 220 443 151

prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc. (zástupce vedoucího)
Vysoká škola chemicko-technologická
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 220 443 155