Kaly a odpady

09.05.2019

O nás

Odborná skupina kaly a odpady (OS KaO) při CzWA je jednou z nejstarších odborných skupin v oblasti vodního hospodářství a technologie vody, která se již téměř polovinu století systematicky zabývá problematikou čistírenských kalů a odpadů. OS KaO je výběrovým sdružením odborníků z oblasti zpracování, a využití kalů a odpadů. OS KaO byla založena s cílem zlepšovat technickou úroveň a znalosti problematiky nakládání s kaly a odpady, včetně dopadů na životní prostředí a zdraví lidí a rovněž i ekonomických aspektů.

 

Činnost v roce 2018

Činnost OS KaO byla zaměřena na expertní aktivity v oblasti nakládání s kaly a odpady a v oblasti optimalizací kalového hospodářství čistíren odpadních vod. Vzhledem ke změnám v legislativě týkající se kalů byl v roce 2018 o tuto oblast mimořádný zájem.


OS KaO byla pořadatelem tradiční bienální konference Kaly a odpady 2018, ve dnech 20. a 21. června 2018 v Brně. Vysoký počet účastníků potvrdil stálý zájem o akce podobného typu.


Členové OS KaO se aktivně zúčastnili několika zahraničních konferencí například konference Sludge Management in Circular Economy (SMICE2018) 23 – 25. května 2018 v Římě.


Kalová problematika byla také významnou součástí bienální mezinárodní konference Odpadové vody 2018 na  Štrbském Plese a odborného semináře Nové metody a postupy při provozování ČOV, který se konal ve dnech 10. – 11. dubna 2018 v Moravské Třebové.

 

Plán činností na rok 2019

Činnost v roce 2019 a volba nového vedení skupiny bude hlavní náplní výjezdního zasedání odborné skupiny v lednu  2019. Vedle pravidelné expertní činnosti bude skupina KaO aktivně spolupracovat při přípravě odborného programu bienální mezinárodní konference VODA 2019 v Poděbradech. V plánu je i pořádání odborné exkurse v červnu 2019 a semináře k aktuálním tématům kalového hospodářství v říjnu 2019.


Mezi nejvýznamnější mezinárodní akce z oblasti kalového hospodářství a anaerobních technologií bude v roce 2019 patřit 16th IWA World Conference on Anaerobic Digestion v Delfu, Nizozemí a 5th European Conference on Sludge Management, ECSM 2019, v Liège, Belgie.

 

Kontakty

e-mail: os-ko@czwa.cz

Ing. Dana Pokorná, CSc. (vedoucí)
Vysoká škola chemicko-technologická
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 220 443 151

prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc. (zástupce vedoucího)
Vysoká škola chemicko-technologická
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 220 443 155

rolex hodinek