Kaly a odpady

09.05.2019

O nás

Odborná skupina Kaly a odpady (OS KaO) při CzWA se systematicky zabývá problematikou čistírenských kalů a odpadů. OS KaO je výběrovým sdružením odborníků z oblasti zpracování, a využití kalů a odpadů. OS KaO byla založena s cílem zlepšovat technickou úroveň a znalosti problematiky nakládání s kaly a odpady, včetně dopadů na životní prostředí a zdraví lidí a rovněž i ekonomických aspektů.

Činnost v roce 2021

Činnost OS KaO byla zaměřena hlavně na expertní aktivity v oblasti nakládání s kaly a odpady a v oblasti optimalizací kalového hospodářství čistíren odpadních vod. Činnost skupiny byla silně ovlivněna restrikcemi, které souvisí s epidemií covid-19.

Přesto se podařilo uspořádat 2. ročník semináře Kalový den, který proběhl 2.12.2021 vzhledem k epidemické situaci formou online. Zúčastnilo se ho kolem 100 účastníků, kteří si vyslechli a diskutovali celkem 11 přednášek z oblasti legislativy kalů, moderních technologií na jejich úpravu a zpracování včetně jejich aplikací.

Kalová skupina se podílela průběžně na vypracování stanoviska CzWA v rámci Veřejné konzultace „Evaluation of the Sewage Sludge Directive 86/278/EEC“, která byla otevřena 20.11.2020 a probíhala do 5.3.2021. Na základě zaslaných připomínek našich členů bylo vypracováno společné stanovisko CzWA a odborné skupiny.

Plán činností na rok 2022

Vedle pravidelné expertní činnosti skupina KaO za příznivých epidemiologických podmínek plánuje:

 

 

 

Kontakty

e-mail: os-ko@czwa.cz

Ing. Dana Pokorná, CSc. (vedoucí)
Vysoká škola chemicko-technologická
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 220 443 151

prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc. (zástupce vedoucího)
Vysoká škola chemicko-technologická
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 220 443 155