Konference Kaly a odpady

Menu  ►  Kalendář akcí  ►  Rok 2022
15.09.2021

Asociace pro vodu ČR – Odborná skupina Kaly a Odpady a Asociácia čistiarenských expertov SR uspořádala v pořadí již 30. konferenci KALY A ODPADY 2022, která se konala ve dnech 15. a 16. června 2022 v Brně v příjemném prostředí hotelu FONTÁNA. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo životního prostředí.

Cílem konference bylo v návaznosti na dlouholetou tradici našich konferencí KALY A ODPADY seznámit odbornou veřejnost s připravovanou legislativou a s nejnovějšími poznatky a technologiemi z oblasti zpracování a využívání kalů u nás i v zahraničí a zároveň poskytnout prostor pro diskusní fórum. Hlavní témata, kterým se konference věnovala, se týkala aktuální legislativy nakládání s kaly, hygienizaci kalů a metodám kontroly její účinnosti, sušení, spalování a pyrolýzy kalů, jejich energetického využívání a biomethanizace bioplynu a plynných produktů pyrolýzy. Je zřejmé, že nové právní předpisy, které se nakládáním s kaly zabývají, výrazně zasáhnou do způsobů, jak s nimi zacházet. Registrovaných 170 účastníků si tak mohlo vyslechnout 18 odborných přednášek, prohlédnout 6 posterů a navštívit 6 firemních stánků.

ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU Z KONFERENCE SI MŮŽETE PŘEČÍST ZDE

 

PROGRAM KONFERENCE - zde

 

 

 

Příští konference se bude konat v roce 2024 na Slovensku.

 

Odborný garant konference:
prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.

Programový a organizační výbor konference:

prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc., VŠCHT Praha
Ing. Dana Pokorná, CSc., VŠCHT Praha
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc., STU Bratislava
Dr. Ing. Pavel Chudoba, Veolia Česká republika, a.s.
Ing. Miroslav Kos, CSc., SMP CZ, a.s.
Ing. Karel Hartig, CSc., Sweco Hydroprojekt a.s.

         

prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.,VŠCHT Praha
Ing. Ladislava Matějů, SZÚ Praha
Ing. Jiří Čejka, Vodohospodářský podnik a.s.
Václav Kutil, K&K Technology a.s.
Jana Šmídková CzWA               

Kontaktní adresy a informace
Konferenční servis (dotazy k firemní prezentaci, zaslání abstraktu příspěvku, účast, ubytování apod.):
CzWA service s.r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno – Jana Šmídková, GSM: +420 737 508 640, service@czwa.cz

Odborná skupina Kaly a Odpady – Ing. Dana Pokorná, CSc., VŠCHT Praha,
VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6, pokornd@vscht.cz 

Obr 1
Obr 2
Obr 3
Obr 4
Obr 5
Obr 6
Obr 8
Obr 9
Obr 10

Předchozí Další Zavřít