Konference Kaly a odpady

Menu  ►  Kalendář akcí  ►  2022
15.09.2021

Asociace pro vodu ČR – Odborná skupina Kaly a Odpady a Asociácia čistiarenských expertov SR, spolu s partnery a v mediální spolupráci s časopisem Vodní hospodářství si Vás dovolují pozvat na tradiční, v pořadí již 30. konferenci KALY A ODPADY 2022, která se bude konat ve dnech 15. a 16. června 2022 v Brně v příjemném prostředí hotelu FONTÁNA.

Cílem konference je v návaznosti na dlouholetou tradici našich konferencí KALY A ODPADY seznámit odbornou veřejnost s připravovanou legislativou a s nejnovějšími poznatky a technologiemi z oblasti zpracování a využívání kalů u nás i v zahraničí a zároveň poskytnout prostor pro diskusní fórum.

PROGRAM KONFERENCE - zde

 

Informace k přihlášení

 

Účastnické poplatky

PLNÉ VLOŽNÉ                                                                 

3 993,00 Kč (3 300,00 Kč + 693,00 Kč 21% DPH)

ČLENSKÉ VLOŽNÉ (CzWA, AČE SR, ČKAIT)

3 509,00 Kč (2 900,00 Kč + 609,00 Kč 21% DPH)

SNÍŽENÉ VLOŽNÉ (studenti, státní správa)

2 178,00 Kč (1 800,00 Kč + 378,00 Kč 21% DPH)

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA                              ONLINE PŘIHLÁŠKA

Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete na email service@czwa.cz.
Termín přihlášení a zaplacení poplatku je do 10. 6. 2022

Platbu účastnického poplatku poukažte na bankovní účet vedený u Komerční banky a.s.
Číslo účtu: 115-410290207/0100
SWIFT: KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ9001000001150410290207
variabilní symbol: IČO společnosti nebo členské číslo, specifický symbol: 46150622 (uvádějte vždy)
Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum připsání platby na náš účet. Daňový doklad obdržíte elektronicky do 14 dnů od připsání platby na email uvedený v přihlášce.

Upozornění:
Počet účastníků je limitován na 120 osob.
Při neúčasti se poplatek nevrací, bude zaslán pouze sborník nebo je možné vyslat náhradníka.

Firemní prezentace

Partner                                                Vystavovatel                                         
Inzerce ve sborníku                           Distribuce firemních letáků    
od 10 000 Kč bez DPH 12 000 Kč bez DPH
korporativní člen 10 000 Kč
3 000 Kč bez DPH
korporativní člen 2 000 Kč
2 500 Kč bez DPH
korporativní člen 2 000 Kč

•    logo na 2. cirkuláři a na obálce sborníku abstraktů
•    logo na panelu partnerů v přednáškovém sále
•    logo v závěrečné zprávě z konference
•    vkládaná inzerce do tašek
•    1 zástupce společnosti účast na konferenci zdarma

Uzávěrka objednávek 20. května           
  

•   výstavní plocha cca 2m2 (1 stůl a 2 židle)
•    logo na panelu vystavovatelů
•    1 zástupce společnosti účast na konferenci zdarma
Uzávěrka objednávek 31. května
•    1 barevná A4 ve sborníku
•    podklady k tisku v pdf dodané inzerentem do 20. 5. 2022
Uzávěrka objednávek 20. května 2022

•    reklamní letáky dodané objednatelem pro vložení do konferenčních tašek
•    počet bude upřesněn v dostačeném předstihu
Uzávěrka objednávek 31. května

 NABÍDKA A OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE

 

Ubytování

Ubytování si každý účastník zajišťuje sám. Při rezervaci uvádějte heslo KALY A ODPADY


Hotel Maximus https://www.maximus-resort.cz/

+420 774 750 002, rezervace@maximus-resort.cz
+420 605 292 272, recepce@maximus-resort.cz

Cena

2500 Kč/noc včetně DPH a snídaně - jednolůžkový pokoj

2800 Kč/noc včetně DPH a snídaně - dvoulůžkový pokoj


Hotel Atlantis https://www.hotel-atlantis.cz/cz/

+ 420 546 419 000, rezervace@hotel-atlantis.cz

Cena

od 3 050 Kč/noc včetně DPH a snídaně - dvoulůžkový pokoj

 

Hostel Marie

+420 733 679 707, info@fontanahotel.cz 

Levné ubytování u hotelu Fontána za cenu 450 Kč/noc včetně DPH a snídaně v hotelu Fontána

 

Odborný garant konference:
prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.

Programový a organizační výbor konference:

prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc., VŠCHT Praha
Ing. Dana Pokorná, CSc., VŠCHT Praha
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc., STU Bratislava
Dr. Ing. Pavel Chudoba, Veolia Česká republika, a.s.
Ing. Miroslav Kos, CSc., SMP CZ, a.s.
Ing. Karel Hartig, CSc., Sweco Hydroprojekt a.s.

         

prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.,VŠCHT Praha
Ing. Ladislava Matějů, SZÚ Praha
Ing. Jiří Čejka, Vodohospodářský podnik a.s.
Václav Kutil, K&K Technology a.s.
Jana Šmídková CzWA               

Kontaktní adresy a informace
Konferenční servis (dotazy k firemní prezentaci, zaslání abstraktu příspěvku, účast, ubytování apod.):
CzWA service s.r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno – Jana Šmídková, GSM: +420 737 508 640, service@czwa.cz

Odborná skupina Kaly a Odpady – Ing. Dana Pokorná, CSc., VŠCHT Praha,
VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6, pokornd@vscht.cz