Lednový vodárenský čtvrtek - Domácí úprava vody

10.02.2023

V lednovém Vodárenském čtvrtku jsme se dotkli tématu, které žije na pozadí velkých vodárenských témat současnosti. Nicméně se týká části spotřebitelů, kteří obvykle nejsou specialisty ve vodárenských technologiích, a proto bychom osvětě v této oblasti měli také věnovat pozornost. Prvořadou otázkou je, zda vůbec a v jakých opodstatněných případech je vhodné využít domácí úpravu vody. Individuální zásobování z vlastního zdroje nevyhovující jakosti někdy jinou cestu nedovoluje, ale doúprava vody odebírané z veřejného vodovodu může být v určitých případech zbytečná až nevhodná. Posouzení potřeby doúpravy a případný návrh jejího způsobu patří vždy do rukou zkušeného odborníka.

Základní vhled do problematiky domácí úpravy vody, jejích druhů a možností přednesl D. Šlezinger (ASIO). Následovala přednáška, na kterou jsme se všichni zvláště těšili a vkládali do ní velká očekávání. A nebyli jsme zklamáni. Jednalo se o vystoupení MUDr. Kožíška (SZÚ), který má podle vlastních slov minimálně 25 let zkušeností s domácí úpravou vody.  Součástí jeho přednášky byl i exkurz do historie, kdy vzpomenul přínosu Ing. Michka zabývajícího se tímto oborem a současně osvětou.  MUDr. Kožíšek podrobně a velmi zajímavě analyzoval problematiku tzv. vodních filtrů, jak je většina zařízení domácí úpravy vody laicky označována, a formuloval desatero, kterým by se měl každý spotřebitel řídit, pokud shledává potřebu takový přístroj pro svůj vodovodní systém instalovat. Nebyl zanedbán ani apel na zdravotní rizika konzumace demineralizované vody jako jeden z vážných problémů, které může nevhodná domácí úprava vody svým uživatelům přinést.

Navazující přednáška Z. Kratochvíla (Duco Tech CZ) seznámila posluchače s novým a inovativním zařízením pro snížení tvrdosti vody. V následující části webináře se k přednášejícím přidala D. Kálová (Culligan) a proběhla panelová diskuze jednak nad náměty moderátora J. Paula, ale také nad četnými dotazy z řad posluchačů.

Závěrem je možno konstatovat, že bylo velmi zajímavé slyšet názory na potřebnost těchto technologií, rizika jejich užití a důraz na potřebu dostatku informací o jakosti upravované vody a parametrech systému pro správné navržení technologie.

Záznam tohoto webináře najdete zde: https://youtu.be/0uXJUpl2YMc.

 

Odkazy pro další informace:

POZNÁMKY K HISTORII VODNÍCH FILTRŮ V ČECHÁCH  - Ing. Václav Michek

VODNÍ FILTRY (Problematika domácí úpravy pitné vody - MUDr. František Kožíšek , CSc.