Legionelly a budovy po odstávkách

01.06.2021

S rozvolňováním epidemiologických opatření přichází i zprovoznění budov, které po dobu omezení byly mimo provoz nebo fungovaly v mimořádném režimu. Vodárenské čtvrtky byly proto 20. května věnovány problematice Legionell a rizikům s jejich výskytem spojeným.

 Choroba legionelóza, kterou způsobuje zejm. Legionella pneumofila,  je známa teprve od 70. let minulého století. Její výskyt není naštěstí příliš častý, ale jedná se o velmi závažné onemocnění, jehož smrtnost dosahuje podle některých zdrojů až 25 %. Legionelóza je forma zápalu plic, který je nebezpečný zejména pro starší osoby, osoby  s jinými nemocemi a kuřáky.

 Proč otvíráme toto téma zrovna nyní? Legionellám se totiž daří v rozvodech vody, kde voda dosahuje teplot mezi 25 a 50 °C. To jsou teploty, které se při současných odstávkách vody v budovách vyskytují v rozvodech pitné (studené) i teplé vody. Správné uvedení těchto budov do běžného provozu, patřičná kontrola a také prevence jsou klíčovými faktory bezpečného dodávání vody.

 Hosty Vodárenských čtvrtků byla čtveřice odborníků. Dana Baudišová ze Státního zdravotního ústavu zahájila seminář přednáškou, ve které Legionelly představila, vysvětlila jejich nebezpečnost, seznámila nás se způsobem jejich stanovení a zmínila základní legislativní rámec platný v naší republice. Na její přednášku navazovalo vystoupení Miroslavy Hruškové a Jarmily Gregovské. Obě jsou z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Prvně jmenovaná je z pracoviště Kladno, J. Gregovská působí na berounské pobočce. Hygieničky seznámily účastníky s nejzávažnějšími ale i nejzajímavějšími případy výskytu legionell ze své praxe. Kromě nálezů a zdrojů problémů jsme se od nich dozvěděli i to, jaká opatření byla přijata na potlačení baktérií a jak byla úspěšná.

 

 Závěr semináře patřil Zdeňku Pospíchalovi, který zastupoval Cech topenářů a instalatérů. Z. Pospíchal se problematice mikrobiální bezpečnosti rozvodů teplé a studené vody věnuje mnoho let, a tak jeho přednáška přinesla řadu praktických poznatků a doporučení ověřených v praxi. Velmi přínosné bylo také zdůraznění zodpovědnosti provozovatelů objektů za to, zda voda jimi dodávaná je skutečně bezpečná a v pořádku. K dalšímu zamyšlení pak vybízely zkušenosti Z. Pospíchala s projektanty a investory. Jako i v jiných případech, i při stavbě rozvodných systémů vede snaha o úspory zpravidla k budoucím vysokým provozním nákladům nebo potřebě brzké rekonstrukce.

 Na webu Vodárenských čtvrtků najdete odkaz na záznam celého semináře https://www.czwa.cz/vodarenske-ctvrtky-CZ418. Tentokrát přidáváme i odkazy na literaturu, kde se můžete o tématu legionell dozvědět více. Praktický návod na dezinfekci rozvodů před opětovným uvedením do provozu si můžete přečíst zde: http://www.czwa.cz/jak-zajistit-bezpecnou-vodu-po-odstavce-objektu-CZ364.

K dalšímu studiu: 

BRACHTL,M. Proč a jak si vybrat poradce? Moderní kuchyně, č. 5/2000, s. 24-26

EXNER,M.,Berichterstatter und Mitarbeit, Ausbruchmanagement des Legionellenausbruches in Warstein (2013) – Charakterisierung,  Lehren unf Kosequenzen aus  hygienisch- medizinischer Sicht

KUŽEL,J.: ZODPOVĚDNOST – OTÁZKY. Topenářství – instalace, č. 6/1998, s. 62

ROSLING,Hans a kol., Faktomluva , Jan Melving Publishing 2018, ISBN 978-80-7555-056-9

ŽABIČKA,Z., BIM a teplá voda. Časopis INFO - Cech topenářů a instalatérů, č. 3-4 2019,s.4-7

MACKOVÁ D., PERÁČKOVÁ J. Zabezpečenie požadovanej teploty studenej pitnej vody vo vodovode v budove, TZB-info, on-line