Mikrobiologie pitné vody na Vodárenském čtvrtku

27.07.2023

Toto Téma  bylo na program vodárenských čtvrtku zařazeno na přání členů odborné skupiny vodárenství. Cílem bylo souhrnně přiblížit aktuální stav poznání a praxe Vodárenské mikrobiologii. Ani mikrobiologie není stagnujícím oborem a tak se za poslední dekády úměrně vývoj měnila i příslušná legislativa.

Úvodní přednášky se ujala Dana Baudišová (SZÚ). Kromě významnosti základních mikrobiologických indikátorových organismu přidala také bližší vhled do výsledků a způsobu jejich interpretace.

Veronika Tomi (PVK) představila zejména metody, které poskytují rychlejší výsledek, než metody klasické kultivace na plotnách. Některé z těchto stanovení slouží k rychlé provozní kontrole a jsou v praxi stále více využívány.

 Již v úvodní přednášce zaznělo, že pitná voda není sterilní tekutinou, ve které by mikrobiální oživení bylo jen nežádoucím problémem.  Kvalitní pitná voda neobsahuje žádné patogenní organizmy, ale jinak jsou v ní přítomny desítky až stovky druhů mikrobů ve vzájemné rovnováze.  Je důležité si uvědomit, že v pitné vodě je vysoký počet tzv., autochtonních bakterií, které nerostou na žádných používaných kultivačních médiích, ale jsou detekovatelné přímo, nekultivačně, například pomocí průtokové cytometrie. A o metodě, která je schopna popsat mikrobiální pozadí vody jako celek pohovořila Eliška Maršálková (BÚ AV ČR).  Přístroj BactoSence umožňuje prakticky on-line měření (analýza trvá půl hodiny) a  může být  Využíván i v provozu mimo laboratoř. Výsledkem stanovení není kvalitativní určení přítomných druhu a dokonce ani přesné určení množství. Výsledkem je jakýsi otisk, fingerprint vody. A právě změna tohoto otisků v čase ukazuje na poruchu stability vody či změnu kvality.

 Webinář jednoznačně ukázal, že mikrobiologii pitné vody nedochází významnému posunu jen na vědecké úrovni, ale i v provozním využití nových a rychlých metod. Zároveň také přispěl lepšímu pochopení, jak na mikrobiologii vody pohlížet očima technologů, provozních pracovníků i hygieniků.