Obavy o kvalitu pitné vody nejsou na místě

14.06.2019

CzWA je znepokojena diskuzí o pitné vodě, která se v nedávné době objevila v mediálním prostoru. Forma, kterou Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd ČR zvolil k vyjádření obav či nastolení diskuze, zda je v ČR dostatečná kontrola kvality pitné vody, byla nevhodná a médii byla převzata jako zpráva alarmující až poplašná. Ústav navíc vypracoval expertní stanovisko, které AV vydala jako tzv. AVex 1/19, materiál určený pro zákonodárce. V tomto materiálu se kromě již zmíněné polemiky s kvalitou a systémem kontroly pitné vody objevují návrhy na řešení ochrany přírodních vod, které CzWA shledává jako nekoncepční a neudržitelné. K tvrzením AV se kriticky vyjádřil Státní zdravotní ústav, s jehož závěry se asociace v zásadě ztotožňuje.

Asociace se dlouhodobě snaží prosazovat koncepční a odborně široce prodiskutovaná řešení ve všech oblastech svého působení a pitná voda a ochrana vod mezi ně patří. Snahy AV, byť jsou zcela jistě vedeny stejným zájmem, jakým je ten náš, mohou úsilí nejen naší asociace ale i dalších odborníků ohrozit, ne-li zcela zhatit. CzWA proto vyzývá k přemístění diskuze z médií do jednacích místností a zapojení odborníků různých podoborů vodního hospodářství za účelem hledání společných a trvale udržitelných řešení. Asociace pro vodu, sdružení více než 350 expertů na vodní hospodářství působících v různých pozicích a organizacích, nabízí své odborné zázemí jako platformu pro vedení odborné diskuze na tato aktuální témata.
Jiří Paul, vedoucí OS Vodárenství