Odborné články

26.05.2021

Hodnocení rizik přenosu antibiotické rezistence z prostředí na člověka: nepřímý vztah mezi abundancí a rizikem

Antibiotická rezistence v čistírnách odpadních vod: zkoumání černé skřínky

Regulací k dosažení inkluzivního celoměstského systému sanitace