ODLOŽENO - ISRAEL WATER DAY

Menu  ►  Kalendář akcí  ►  Rok 2023
07.09.2023

Asociace pro vodu ČR z.s., odborná skupina Čištění a recyklace městských odpadních vod

a

ELILTEC z.s.

ODLOŽENO Z DŮVODU VÁLEČNÉ SITUACE V UZRAELI!

PROGRAM SEMINÁŘE

8:30 – 9:00 Prezence účastníků semináře

9:00 – 9:10 Zahájení semináře

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., CzWA a  Mgr. Yvona Hartlová, ELILTEC, z.s.

(přednášky izraelských řečníků budou tlumočeny z angličtiny do češtiny)

9:10 – 9:40      prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. CzWA & VŠCHT Praha

Požadavky na kvalitu vyčištěných odpadních vod podle nařízení EU č. 2020/741 o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody a podle návrhu revize směrnice EU o městských odpadních vodách

Requirements for the quality of treated wastewater according to EU Regulation No. 2020/741 on minimum requirements for water reuse and according to the draft revision of the EU Directive on urban wastewater

9:40 - 10:20     Dr. Liad Deri-Hermon, Israel Water Authority

PFAS v odtocích z městských ČOV – Izraelský přístup

PFAS in municipal effluents – Israeli approach

 

10:20 – 10:45 Přestávka na občerstvení

 

10:45 – 12:10  Dr. Roy Elkayam and Dr. Yossi Yaacoby, Mekorot, National Water Company, Israel

Terciární a kvartérní čištění odpadních vod a opětovné použití vody

- Izraelská zkušenost

Tertiary and Quaternary Wastewater Treatment and Water Reuse

- Israeli experience

 

12:10 – 13:30     Oběd, káva

 

13:30 – 15:30     Panelová diskuse

Přítomni: hlavní řečníci a vybraní odborníci z Odborné skupiny CzWA pro čištění a recyklaci městských odpadních vod. Dotazy do panelové diskuze možno posílat i předem na adresu jiri.wanner@vscht.cz s použitím přiloženého DOTAZNÍKU.   

Moderátor: Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D., CzWA, TU Liberec

 

15:30              Závěr: zástupce CZWA

 

Keynote speakers (abecedně):

Roy Elkayam (Mekorot, National Water Company, Israel)

V současnosti působí jako vedoucí oddělení modelování ve vodárenské společnosti Mekorot, doktorát dokončil na Fakultě hydrologie a vodních zdrojů na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Výzkumně je zaměřen do oblasti environmentální chemie a environmentální vědy. Jeho nejnovější publikace je „Viral and Microbial Pathogens, Indicator Microorganisms, Microbial Source Tracking Indicators, and Antibiotic Resistance Genes in a Confined Managed Effluent Recharge System“.

Liad Deri-Hermon (Israel Water Authority)

Specialistka na komunální vodní hospodářství a odpadní vody, čištění odpadních vod, plánování a rozvoj. Inženýr dozoru a regulace, odbor městské vodohospodářské a kanalizační infrastruktury, odbor rozvoje infrastruktury Izraelský vodohospodářský úřad.

Jiří Wanner (VŠCHT Praha)

Profesor technologie vody na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha, vedoucí Odborné skupiny CzWA pro Čištění a recyklaci městských odpadních vod, člen Technického a vědeckého výboru Evropské asociace pro vodu.

Yossi Yaacoby (Mekorot, National Water Company, Israel)

Vice-president s odpovědností za inženýring a technologie, mezinárodní expert a lektor v oblasti úpravy vody s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti technologií a inovací v oblasti čištění vody a odpadních vod, odsolování, čerpacích zařízení, potrubních prací, vodovodních systémů s dlouholetými zkušenostmi při realizaci rozsáhlých projektů zásobování vodou v Izraeli i v zámoří.

 

Účel a cíl semináře

Evropské vodní hospodářství stojí před jedním z největších úkolů ve své historii, a to zajistit zásobování vodou obyvatelstva, průmyslu i zemědělství v podmínkách, které dosud nebyly pro tento účel tak nepříznivé jako nyní. Bez ohledu na příčinu změny bude úkolem vodohospodářů zajistit plynulost a bezpečnost dodávek vody s požadovanou kvalitou. To bude vyžadovat řadu změn a nových přístupů jak v oblasti právních předpisů, technologií i způsobu hospodaření se zdroji, neboť reakce na změněné podmínky nesmí ohrozit zdroje vody pro budoucí generace. Jednou ze zemí, která má v této oblasti asi největší teoretické znalosti i praktické zkušenosti je stát Izrael. Seminář má tedy za úkol ukázat na rozsah problému v Evropské unii a na možnosti využit poznatky prezentované na semináři špičkovými odborníky na danou problematiku ze státu Izrael. Seminář je tak určen nejen pro české vodohospodáře ze státní správy a samosprávy, z firem vodovodů a kanalizací, ale i z řad odborníků z oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání včetně studentů příslušných specializací. Problematika zásobování vodou v nových podmínkách může být zajímavá i pro zainteresovanou veřejnost.

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY

poplatky

Plný poplatek                                                 3 025 Kč (2 500 Kč + 525 Kč 21% DPH)

Snížený poplatek                                            2 662 Kč (2 200 Kč + 462 Kč 21% DPH)

(na členský poplatek mají nárok členové CzWA, AČE SR, státní správa)     

Účastnický poplatek zahrnuje 21% DPH, náklady na organizaci, občerstvení.

 

Přihlášení

Přihlášku k účasti na Izrael Water Day pošlete e-mailem na service@czwa.cz nejpozději do 18. října 2023. Platbu vložného poukažte na účet 115-410290207/0100 také do 18. října 2023. Na emailovou adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad do 14 dnů od připsání platby na náš účet. Při neúčasti se poplatek nevrací, můžete vyslat náhradníka.

 

ONLINE přihlášení provedete zde v tomto FORMULÁŘI

 

KONTAKTY

ODBORNÍ A ORGANIZAČNÍ GARANTI

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Ing. Martin Srb, Ph.D.

email: jiri.wanner@vscht.cz

 

KONFERENČNÍ SERVIS:

CzWA service s.r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno, IČ: 04146212, DIČ: CZ 04146212

Jana Šmídková, mobil: +420 602 110 867, +420 737 508 640, e-mail: service@czwa.cz

 

MÍSTO KONÁNÍ:

TOP HOTEL Praha ****

Blažimská 1781/4

149 00 Praha

 

Parkování bude možné před hotelem za 140,- Kč/den (parkovací automat).

Pozvánka
Pozvánka
    

Předchozí Další Zavřít