Odvodňování urbanizovaných území

09.05.2019

O nás

Odborná skupina Odvodňování urbanizovaných území je sdružením odborníků z oblasti městského odvodnění s cílem zlepšovat znalosti problematiky a prosazovat integrální pojetí odvodnění urbanizovaných celků. Ke skupině se v současné době hlásí 46 členů, z nichž 43 je členy CzWA.

 

Činnost v roce 2018

V roce 2018 byla činnost skupiny směřována na přednáškovou, posudkovou, konzultační a dozorovou činnost v oblasti srážkových vod a na výměnu znalostí a zkušeností v rámci ČR i zahraničí.

I v r. 2018 pokračovala spolupráce členů OS s Ekocentrem Koniklec v rámci projektu Počítáme s vodou IV, zaměřeného na podporu hospodaření s dešťovou vodou (HDV) v ČR. Cílem projektu bylo zejména poskytování informací zástupcům veřejné správy a občanům. Členové OS přednášeli na řadě doprovodných seminářů, zajistili odborný program konference s mezinárodní účastí Hospodaření s vodou jako nástroj k rozvoji měst a odborný doprovod exkurze do Hamburku a Kodaně za příklady dobré praxe.

Členové OS jsou aktivní i v rámci CzWA. V r. 2018 se zúčastnili Ideové konference CzWA v Novém Městě na Moravě, kde diskutovali v rámci bloku Dešťové vody ve městě, jednom ze stěžejních témat CzWA.

Mezi další akce skupiny patřily:
•    Odborná záštita 18. ročníku konference Městské vody ve Velkých Bílovicích, 4.-5. 10. 2018
•    Spolupráce se SFŽP, MŽP v oblasti hospodaření se srážkovými vodami
•    Aktualizace technické pomůcky ČKAIT 1.20.1 Srážková voda a urbanizace krajiny
•    Zpráva pro Joint Committee on Urban Drainage o aktivitách v oblasti OUÚ v ČR
•    Přednášky pro delegace z Bulharska a Německa
•    Členství v IWA/IAHR Joint Committee on Urban Drainage (Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.)

 

Plán činností na rok 2019

Mezi plánované aktivity v roce 2019 se řadí garance programového bloku Odpadní vody, srážkové vody, kaly a zajištění několika přednášek v bloku Cirkulární ekonomika a použití technologií 21. mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY A KANALIZACE 2019, odborná záštita 19. ročníku konference Městské vody 2019 a spoluvytváření odborného programu bienální konference CzWA VODA 2019. Významnou spoluprací se státní správou bude vypracování Akčního plánu hospodaření se srážkovými vodami.

 

Kontakty

e-mail: os-ouu@czwa.cz

Dr. Ing. Ivana Kabelková (vedoucí)
České vysoké učení v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 224 354 605

doc. Ing. David Stránský, Ph.D. (zástupce vedoucího)
České vysoké učení v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 224 354 605

Ing. Karel Pryl (zástupce vedoucího)
DHI a.s.
Na Vrších 5/1490, 100 00 Praha 10
tel.: +420 267 227 111

 

rolex hodinek