Odvodňování urbanizovaných území

09.05.2019

O nás

Odborná skupina Odvodňování urbanizovaných území je sdružením odborníků z oblasti městského odvodnění s cílem zlepšovat znalosti problematiky a prosazovat integrální pojetí odvodnění urbanizovaných celků. Ke skupině se v současné době hlásí cca 50 členů.

 

Činnost v roce 2021

V roce 2021 byla činnost skupiny směřována na přednáškovou, posudkovou, konzultační a dozorovou činnost v oblasti srážkových vod a na výměnu znalostí a zkušeností v rámci ČR i zahraničí.

Významná byla spolupráce se státní správou:

Dále pokračovala dlouholetá spolupráce členů OS s Ekocentrem Koniklec v rámci projektu Počítáme s vodou V, zaměřeného na podporu hospodaření s dešťovou vodou v ČR. Cílem projektu je zejména poskytování informací zástupcům veřejné správy a občanům. Členové OS přednášeli na řadě doprovodných seminářů a jako garanti připravili odborný program konferencí s mezinárodní účastíSystém modro-zelené infrastruktury jako investice do měst (únor 2021) a Celostní pohled na město při plánování modro-zelené infrastruktury (listopad 2021).

Mezi další akce skupiny patřily:


 

Plán činností na rok 2022

Mezi plánované aktivity v roce 2022 se řadí další práce na tématu na Ideoconu Dešťové vody ve městech, pokračování spolupráce se státní správou (MŽP, SFŽP) a s Ekocentrem Koniklec.

 

 

 

Kontakty

e-mail: os-ouu@czwa.cz

doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková (vedoucí)
České vysoké učení v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 224 354 605

doc. Ing. David Stránský, Ph.D. (zástupce vedoucího)
České vysoké učení v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 224 354 605

Ing. Karel Pryl (zástupce vedoucího)
DHI a.s.
Na Vrších 5/1490, 100 00 Praha 10
tel.: +420 267 227 111