Odvodňování urbanizovaných území

09.05.2019

O nás

Odborná skupina Odvodňování urbanizovaných území je sdružením odborníků z oblasti městského odvodnění s cílem zlepšovat znalosti problematiky a prosazovat integrální pojetí odvodnění urbanizovaných celků. Ke skupině se v současné době hlásí cca 50 členů.

 

Činnost v roce 2020

V roce 2020 byla činnost skupiny směřována na přednáškovou, posudkovou, konzultační a dozorovou činnost v oblasti srážkových vod a na výměnu znalostí a zkušeností v rámci ČR i zahraničí.

Významná byla spolupráce se státní správou:
•    MŽP: rozpracování úkolů vyplývajících ze Studie hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích: Analýza dokumentů pro koncepční hospodaření se srážkovou vodou v obcích a Studie problematiky recyklace šedých vod v ČR
•    MŽP: aktualizace Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínách ČR – přívalové povodně
•    MŽP: aktualizace Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu
•    MZe: Účast na připomínkách k připravované novele vyhlášky č. 428/2001.

Dále pokračovala spolupráce členů OS s Ekocentrem Koniklec v rámci projektu Počítáme s vodou V, zaměřeného na podporu hospodaření s dešťovou vodou v ČR. Cílem projektu je zejména poskytování informací zástupcům veřejné správy a občanům. Členové OS přednášeli na řadě doprovodných seminářů a jako garanti začali připravovat odborný program konference s mezinárodní účastí Systém modro-zelené infrastruktury jako investice do měst, která se však z důvodu pandemické situace nemohla uskutečnit v plánovaném podzimním termínu a byla přesunuta na začátek roku 2021.

Mezi další akce skupiny patřily:
•    Odborná záštita 20. ročníku konference Městské vody ve Velkých Bílovicích, 2020
•    Mediální výstupy k tematice srážkových vod
 

Plán činností na rok 2021

Mezi plánované aktivity v roce 2021 se řadí účast na IDEOCONU CzWA (záštita tématu Srážkové vody ve městech), příprava odborného programu 14. bienální konference CzWA VODA 2021, odborná záštita 21. ročníku konference Městské vody 2021, další spolupráce se státní správou (MŽP, SFŽP) a s Ekocentrem Koniklec.

 

 

 

Kontakty

e-mail: os-ouu@czwa.cz

doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková (vedoucí)
České vysoké učení v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 224 354 605

doc. Ing. David Stránský, Ph.D. (zástupce vedoucího)
České vysoké učení v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 224 354 605

Ing. Karel Pryl (zástupce vedoucího)
DHI a.s.
Na Vrších 5/1490, 100 00 Praha 10
tel.: +420 267 227 111