Odvodňování urbanizovaných území

09.05.2019

O nás

Odborná skupina Odvodňování urbanizovaných území se zabývá konvenčním odváděním srážkových vod z obcí i udržitelným hospodařením se srážkovou vodou v nich. V centru činnosti skupiny je modrozelená infrastruktura, řešení extrémních srážek a vlivy odlehčovacích komor na vodní toky. Ke skupině se v současné době hlásí cca 50 členů.

 

Činnost v roce 2022

V roce 2022 byla činnost skupiny směřována na přednáškovou, posudkovou, konzultační a dozorovou činnost v oblasti srážkových vod a na výměnu znalostí a zkušeností v rámci ČR i zahraničí.

Významná byla spolupráce se státní správou:

Dále pokračovala dlouholetá spolupráce členů OS s Ekocentrem Koniklec v rámci projektu Počítáme s vodou, zaměřeného na podporu hospodaření s dešťovou vodou v ČR. Cílem projektu je zejména poskytování informací zástupcům veřejné správy a občanům. Členové OS přednášeli na čtyřech doprovodných seminářích, poskytli odborný doprovod exkurzím za příklady dobré praxe v ČR (1x v Praze) i v zahraničí (2x v Berlíně) a jako garanti připravili odborný program konference s mezinárodní účastí Přístupy k implementaci modro-zelené infrastruktury.

Mezi další aktivity patří členství několika členů OS v tematické pracovní skupině oblasti 1.3A Klima – voda při MŽP.

 

Plán činností na rok 2023

Mezi plánované aktivity v roce 2023 se řadí příprava odborného programu 15. bienální konference CzWA VODA 2023 v sekci Dešťové vody ve městě, pokračování spolupráce se státní správou (MŽP, SFŽP) a s Ekocentrem Koniklec.

 

 

 

Kontakty

e-mail: os-ouu@czwa.cz

doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková (vedoucí)
České vysoké učení v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 224 354 605

doc. Ing. David Stránský, Ph.D. (zástupce vedoucího)
České vysoké učení v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 224 354 605

Ing. Karel Pryl (zástupce vedoucího)
DHI a.s.
Na Vrších 5/1490, 100 00 Praha 10
tel.: +420 267 227 111