Ohrožené řeky II

06.03.2021

Vodárenské čtvrtky pokračovaly 18. února debatou na téma Ohrožené řeky. Tentokrát jsme měli možnost vyslechnout ucelenou informaci o tom, jak probíhalo zvládání havárie na Drnovém potoce. V říjnu 2019 do tohoto potoka uniklo z dřevařského areálu Holz Schiller v Lubech u Klatov dosud nezjištěné množství fungicidu obsahujícího mj. propiconazol a cyproconazol a kontaminovalo povodí Berounky.

 

Hosté z Povodí Vltavy - Milan Koželuh, Václav Tajč, Karel Zelenka a Luboš Zelený, popsali činnost podniku od prvního okamžiku nahlášení havárie přes první analýzy, nastavení vzorkování, manipulaci s vodními díly na toku a sledování kontaminačního mraku v průběhu jeho cesty z Berounky do Vltavy až k soutoku s Labem. Samostatný příspěvek Martiny Klimtové (VODÁRNA PLZEŇ) byl věnován ochraně úpravny vody v Plzni před kontaminací a zajištění náhradního zdroje surové vody pro výrobu vody pitné pro Plzeň a okolí.

 

Že ne všechny kroky, které Povodí udělalo, přinesly jen zlepšení situace, dokázal příspěvek Heleny Sochorové (Vodohospodářský podnik). Zvýšené vypouštění z nádrže Nýrsko způsobilo vyplavení čistírny Nýrsku ale také významné zhoršení kvality vody pro úpravnu vody Milence.

 

Smutné je, že ani po roce není případ havárie uzavřen. Přestože je známo, že fungicidní přípravek do vody unikl z areálu  Holz Schiller, policie na přelomu roku uzavřela trestní stíhání s tím, že se nepodařilo určit viníka s trestní odpovědností. Nicméně případ se vrací vodoprávnímu úřadu v Klatovech, tak doufejme, že postih pro firmu bude uložen ve správním řízení. Podle hrubých odhadů přednášejících přesáhly škody, tedy mimořádné náklady, částku jeden milión korun.

 

Celý seminář ukázal zejména důležitost komunikace a spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami, což bude důležité při přípravě rizikových analýz povodí vodárenských toků, které nové nařizuje evropská směrnice pro pitnou.

 

V závěru semináře byl hostem Martin Udatný z MŽP, který účastníkům představil projednávané změny ve vodní legislativě zejména v souvislosti s řešením a šetřením havarijních situací.

 

Program Vodárenských čtvrtků najdete zde: https://www.czwa.cz/vodarenske-ctvrtky-CZ418