OP LZZ projekt

Menu  ►  Odborné informace   ►  Projekty
15.02.2019

Vzdělávání členů Asociace pro vodu ČR

Od ledna 2011 realizuje Asociace pro vodu ČR pro šest členských organizací projekt zaměřený na vzdělávání jejich zaměstnanců. Projekt s názvem „Dalším vzděláváním zaměstnanců členů Asociace pro vodu ČR k posílení jejich adaptability“ a s registračním číslem CZ.1.04/1.1.06/52.00104 je financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Snahou CzWA je prostřednictvím tohoto komplexního vzdělávacího projektu, zaměřeného na obecné vzdělávání zaměstnanců členských firem, podpořit konkurenceschopnost členů, adaptabilitu a profesní potenciál jejich zaměstnanců.

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci členských firem, pro něž byl vytvořen vzdělávací projekt složený z celkem 8 vzdělávacích programů a B-learningu, kdy všechny vzdělávací aktivity svým zaměřením a rozsahem přesně reagují na požadavky cílové skupiny:

• Environmentální management a nové technologie

• Manažerské dovednosti

• Komunikační dovednosti

• Obchodní dovednosti a marketing

• Právo a ekonomika

• Doplňková odborná školení pro dělnické profese

• IT kurzy

• Jazykové kurzy

 

Po absolvování všech plánovaných školení dojde u účastníků ke zvýšení kvalifikace, profesního i osobního potenciálu a adaptability. Dle svých vzdělávacích potřeb si v různé míře zdokonalí manažerské, komunikační, obchodní, marketingové a IT dovednosti, zlepší si znalosti cizích jazyků, obohatí odbornost o témata environmentálního managementu, rovných příležitostí, práva, ekonomiky i vysoce odborné znalosti.

Projekt je průběžně monitorován a jsou vyhodnocovány dílčí výsledky projektu. K poslednímu sledovanému období (k 30.6.2012) jsme v rámci projektu proškolili celkem 500 osob. K tomuto datu jsme uskutečnili 107 různých kurzů v celkové délce 149 školících dní. Podařilo se nám úspěšně dokončit jednu z klíčových aktivit a to Environmentální management a nové technologie. Jejím cílem bylo přiblížit systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož prostřednictvím by se měla začlenit péče o životní prostředí do podnikatelské strategie i běžného provozu.

Vzdělávacího programu „Environmentální management a nové technologie" se zúčastnilo celkem 65 zaměstnanců z pěti zapojených společností a se skládal ze 4 kurzů:

• Nakládání s odpady

• Nebezpečné látky

• Ochrana životního prostředí, nové technologie, materiály a jejich vliv na ŽP

• Systémy environmentálního managementu a jejich uplatnění