Odvodňování urbanizovaných území


Norma VDMA 24657:2012 - překlad z němčiny ke stažení

Norma VDMA 24657:2012 Strojně technologické vybavení objektů na stokové síti - pokyny k provozu, údržbě a obnově  logo

O nás

Odborná skupina Odvodňování urbanizovaných území je sdružením odborníků z oblasti městského odvodnění s cílem zlepšovat znalosti problematiky a prosazovat integrální pojetí odvodnění urbanizovaných celků. Ke skupině se v současné době hlásí 46 členů, z nichž 43 je členy CzWA.

Činnost v roce 2017

V roce 2017 byla činnost skupiny směřována na přednáškovou, posudkovou, konzultační a dozorovou činnost v oblasti srážkových vod a na výměnu znalostí a zkušeností v rámci ČR i zahraničí.

Nejdůležitější aktivitou bylo organizování 14th International Conference on Urban Drainage (ICUD), kterou pod hlavičkou Joint Committee on Urban Drainage (JCUD) při IWA pořádala CzWA spolu s ČVUT 10.-15.9.2017 v Kongresovém centru Praha. Členové OS OUÚ pracovali v organizačním a programovém výboru. Konference s více než 700 účastníky ze 44 zemí byla velmi úspěšná. Po nominaci CzWA získal Career Achievement Award Dr. Jiří Maršálek.

I v r. 2017 pokračovala spolupráce členů OS s Ekocentrem Koniklec v rámci projektu Počítáme s vodou III, zaměřeného na podporu hospodaření s dešťovou vodou (HDV) v ČR. Cílem projektu bylo zejména poskytování informací zástupcům veřejné správy a občanům. Členové OS přednášeli na řadě doprovodných seminářů, zajistili odborný program konference s mezinárodní účastí Hospodaření se srážkovými vodami: základní podmínka adaptace na změnu klimatu a odborný doprovod exkurze do Rakouska za příklady dobré praxe.

Mezi další akce skupiny patřily:

• Odborná záštita 17. ročníku konference Městské vody ve Velkých Bílovicích, 5.-6.10.2017

• Spolupráce na odborném programu bienální konference CzWA VODA v Poděbradech, 2017

• Spolupráce se SFŽP, MŽP (Program Dešťovka, OP ŽP PO1, Ekoinovace, Metodická příručka pro žadatele PO1, SC 1.1.1)

• Zpráva o vývoji oboru v ČR pro Newsletter JCUD

• Členství v IWA/IAHR Joint Committee on Urban Drainage (Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.)

• Předsednictví odborné skupiny Urban Streams pod JCUD (Dr. Kabelková)

Plán činností na rok 2018

Mezi plánované aktivity v roce 2018 se řadí další spolupráce na projektu Počítáme s vodou III a odborná záštita 18. ročníku konference Městské vody 4.-5.10.2018.

dekorace

Kontakty

e-mail: os-ouu@czwa.cz

Dr. Ing. Ivana Kabelková (vedoucí)
České vysoké učení v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 224 354 605

Doc. Ing. David Stránský, Ph.D. (zástupce vedoucího)
České vysoké učení v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 224 355 412

© 2018 CzWA, webmastering: Milan Lánský