Young Water Professionals Czech Republic (YWP CZ)


O nás

Mladí odborníci v oboru vody se rozhodli v rámci CzWA spojit síly a vytvořit skupinu Young Water Professionals Czech Republic (YWP CZ). Cílem ad hoc skupiny je mj. začlenění k mezinárodnímu společenství YWP, které je součástí International Water Association (IWA). Záměrem YWP CZ je sdílení informací a zkušeností z oboru mezi členy mladšími než 35 let. Jejich snahou je propojení akademické, veřejné a soukromé sféry za účelem přípravy mladých odborníků do praxe. Činnost by měla vést také k zajištění předávání znalostí mezi zkušenými členy CzWA a členy YWP CZ.

Činnost v roce 2016

Jeden z jejich prvních cílů bylo představit se. Za tímto účelem uspořádali (Ú)vodní seminář YWP CZ „Mladá voda břehy mele“. V brněnské Otevřené zahradě se tak v pátek 17. června 2016 sešlo 48 účastníků, kteří společně absolvovali pestrý program přednášek. Prezentace pokryly široký okruh témat z oboru vody, aby mladí odborníci předvedli, že členové YWP CZ se sdružují napříč oborem. Nejprve přišlo na řadu čistírenství, poté vodárenství a v poslední třetině se dostalo i na infrastrukturu a plánování. Kromě mladých vystoupili i jejich vzory, experti v oboru, kteří nastupující generaci předávali své získané zkušenosti: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LLM., doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. a doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

Ve zbylé části roku se poté mladí odborníci scházeli v menším množství, méně formálně. V srpnu navštívili v Karlových Varech bazénovou technologii KV areny, tamější ČOV a také úpravnu vody v Březové. V říjnu YWP CZ spolupracovali s Nadací Partnerství na workshopu k Soutěži pro vodu „Od nápadu k realizaci“, který proběhl v rámci brněnského Ekofilmu. V prosinci proběhlo poslední setkání mladých odborníků, tentokrát v Praze, kde si prohlédli oddělovací objekt stokové sítě a ÚČOV a následně si připravili 3 přednášky týkající se čistírenství.

Plán činností na rok 2017

V roce 2017 se skupina YWP CZ chystá v květnu uspořádat mikroskopický workshop s prof. RNDr. Alenou Sládečkovou, CSc. a Mgr. Gábinou Šťastnou, Ph.D. Ve spolupráci s Nadací Partnerství také připravuje veletrh pracovních příležitostí v oboru vody, který by se měl konat v Národní technické knihovně. V září, den před konferencí Voda 2017 v Poděbradech plánují mladí odborníci workshop. Na poslední setkání v tomto roce se YWP CZ chystají pozvat své kolegy z Rakouska, kteří patří mezi nejaktivnější YWP v rámci celé IWA, proto od tohoto setkání očekávají získání inspirace k dalším aktivitám.

Skupina v číslech

Skupina YWP CZ vznikla v průběhu loňského roku, proto aktuální počet členů (26) splňuje její očekávání. Ovšem i pro další rok je jednou z priorit propagace skupiny za účelem jejího rozšíření, a to o členy aktivní i pasivní.

dekorace

Kontakty

e-mail: ywp@czwa.cz

Ing. Iva Johanidesová (předsedkyně)
VŠCHT Praha
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 721 676 969

Ing. Ondřej Doležal (místopředseda)
tel.: +420 603 146 854

© 2016 CzWA, webmastering: Milan Lánský