CzWA se přidala k Pozičnímu dokumentu

01.02.2022

Výbor CzWA schválil připojení se k Pozičnímu dokumentu  - Vodní hospodářství ČR pro roky 2021 - 2030. Strategický dokument byl schválený představenstvy SOVAK ČR a SVH na konci prvního říjnového týdne 2021 a klade si za cíl být zárukou toho, že i za 10 let bude sektor vodního hospodářství u nás plnit to, co od něj společnost očekává. Dokument se týká vodního hospodářství jako celku a představuje jeho vize a cíle, reflektuje aktuální hydrologickou, společenskou, ekonomickou nebo politickou situaci u nás. Jedná se o první společný dokument na úseku vodního hospodářství u nás, je apolitický a ryze odborný. Bude využíván při komunikaci a spolupráci se všemi stakeholdery. Díky tomuto materiálu je zajištěna jednotná linie pro celý obor. Základem je Evropská vodní charta schválená na úrovni kontinentu před více než 50 lety.

Dokument není v rozporu s naším Vodním manifestem, oba materiály se vhodně doplňují.

Text dokumentu naleznete zde.