Připomínky k benchmarkingu VaK

10.09.2020

I letos CzWA pečlivě prostudovala Benchmarking vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací a svoje připomínky a náměty zaslala na ministerstvo zemědělství. Za dobu zpracovávání benchmarkingu se již mnoho doporučení asociace realizovalo nebo se s realizací počítá po provedení potřebnách legislativních nebo technických změn. Jak vypadá první vypořádání našich připomínek před ústním projednání se můžete podívat v sekci pro členy.