Profesor Michal Dohányos

02.11.2021

V neděli 31. října 2021 nás opustil prof. Ing. Michal Dohányos, CSc.. Poslední rozloučení proběhne ve čtvrtek 4. listopadu v 15:15 hod v obřadní síni krematoria v Praze - Motole.

Prof. Ing. Michal Dohányos, CSc., se narodil v maďarské Békéscsabě v roce 1937. V roce 1962 vystudoval obor technologie vody na Fakultě technologie ochrany prostředí (dříve Fakulta technologie paliv a vody) Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Od roku 1966 působil jako odborný asistent a vědecký pracovník na Ústavu technologie vody a prostředí (dříve katedra technologie vody). V roce 1992 byl jmenován docentem a v roce 1994 profesorem pro obor technologie vody.  V letech 1997-2003 působil jako vedoucí Ústavu technologie vody a prostředí a v letech 1994-2000 jako proděkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.


Byl zakladatelem anaerobie u nás a mezinárodně respektovanou osobností v oblasti anaerobního čištění odpadních vod a zpracování biologických odpadů. Této problematice se věnoval v mnoha odborných publikacích nejen v českých, ale i v prestižních zahraničních časopisech. Byl dlouholetým předsedou odborné skupiny Kaly a odpady v rámci CzWA, kterou v roce 1992 spoluzakládal, a také členem výkonné rady IWA Specialist Group on Anaerobic Digestion.

V roce 2003 obdržel fakultní Schulzovu medaili, v roce 2006 získal Cenu rektora za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji a v roce 2012 prestižní Medaili Emila Votočka udělovanou osobnostem, které se svou odbornou nebo veřejnou činností zasloužily o rozvoj chemie. Byl rovněž členem prestižního Klubu českých hlav a řady významných českých i mezinárodních odborných společností.