Profesor Petr Grau

13.10.2022

Dne 5. října 2022 nás navždy opustil prof. Ing. Petr Grau, DrSc., jež byl v oboru vodní hospodářství významným světově uznávaným odborníkem.

Profesor Grau se narodil 4. 4. 1932 v Hořicích v Podkrkonoší, kde se také stal od r. 2017 čestným občanem. Po absolvování VŠCHT Praha pracoval v letech 1956-60 jako vývojový inženýr CHEPOS Praha a v letech 1960-66 působil na tehdejším Ministerstvu lesního a vodního hospodářství.

V roce 1967 se vrátil na VŠCHT Praha, kde působil jako výzkumný pracovník na katedře technologie vody do roku 1972, kdy byl jmenován docentem pro obor technologie vody. Po obhájení vědecké hodnosti DrSc. v roce 1978 byl o rok později jmenován profesorem pro obor technologie vody a v této pozici působil až do svého penzionování. V roce 1974 převzal po svém předchůdci profesoru Maděrovi i vedení katedry technologie vody a prostředí, jak se v té době toto pracoviště nazývalo.


Odborně se profesor Grau zabýval zejména substrátovou kinetikou, populační dynamikou směsných kultur a separací suspenzí. Je autorem a spoluautorem 26 patentů a užitných vzorů, množství odborných článků a spolu s W. Wesley Eckenfelderem jr. editoval i monografii Activated Sludge Process Design and Control: Theory and Practice.


Se jménem profesora Graua je ovšem spojeno zejména jeho působení v International Association on Water Quality IAWQ (od roku 2000 International Water Association IWA ). V letech 1975-1998 zastupoval Československo a poté Českou republiku jako člen Governing Board (dnes Governing Assembly). IV letech 1980-85 předsedal ad hoc skupině připravující jednotnou notaci pro popis biologických čistírenských procesů a v letech 1988-90 předsedal skupině specialistů pro populační dynamiku aktivovaného kalu, kterou jsme spolu v r. 1988 založili z VŠCHT Praha. V rámci IAWQ působil dále jako člen výkonného výboru asociace 1984-88, vice-prezidentem IAWQ byl v letech 1988-1990 a prezidentem v letech 1990-94. Ve vedení IAWQ působil i další čtyři roky jako tzv. Immediate Past President. I díky činnosti prof. Grau se tak Česká republika stala stálou a ploprávnou součástí světové komunity odborníků na vodní hospodářství, kterou International Water Association bezpochyby je.


Zkráceno dle textu prof. Wannera z Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, plný text je zveřejněn na https://www.sovak.cz/.../prof-ing-petr-grau-drsc...