Profesor Wilhelm von der Emde

25.02.2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dne 19. 2. 2020 zemřel ve věku 98 let profesor Wilhelm von der Emde. Von der Emde patřil ke generaci otců zakladatelů IWA, jeho práce znamenaly značný pokrok v inženýrském přístupu k aktivačnímu procesu. Dlouhou dobu vedl ústav pro kvalitu vody na TU Vídeň a velmi dobře se znal s naším profesorem Maděrou. Od té doby se datují dobré a přátelské vztahy obou pracovišť ve Vídni i v Praze, o čemž svědčila i loňská návštěva jedno z jeho pokračovatelů prof. Krampeho na VŠCHT Praha. von der Emde založil spolu s kolegy z jiných zemí Odbornou skupiny IWA pro navrhování, provoz a ekonomiku velkých ČOV (LWWTP) i tradici LWWTP konferencí, které se mj. konaly už 3x v Praze (1991, 20003, 2015). Za svou práci obdržel celou řadu ocenění, jejich přehled lze nalézt na jeho stránce ve Wikipedii
J. Wanner