Projekt Malé obce a voda

Menu  ►  Odborné informace   ►  Projekty
04.03.2024

Projekt Malé obce a voda, reg. č. 5230200046

CzWA byla úspěšná v podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 2 vyhlášené Státním fondem životního prostředí ČR v programu Národního plánu obnovy. Projekt s názvem Malé obce a voda je orientován na veřejnou správu – především na starosty a zastupitele obcí, dále na technology a provozovatele zařízení pro zásobování pitnou vodou a pro čištění odpadních vod v malých obcích. Program spočívá v 13dílném seriálu on-line seminářů zaměřených na problematiku vodního hospodářství malých obcí v komplexním pojetí. Kromě živých přenosů budou následovat dvě reprízy s diskuzí. Každý díl bude trvat 3 hodiny včetně diskuze. Účast na vzdělávacím programu je zdarma.

Seriál bude rozdělený do třech základních bloků. Každý blok pak bude dále rozdělen na konkrétní témata. Celý seriál bude probíhat od dubna do prosince 2024. Kompletní přehled přednášených témat včetně termínů a lektorů je uvedený ZDE.

 

Seriálem Vás budou provázet lektoři z provozovatelské praxe či akademické sféry. Tedy oborníci, pro které je problematika vodního hospodářství denním chlebem.

Přihlašovací formulář k účasti naleznete ZDE.

 

Součástí projektu bude i série odborných exkurzí s příklady dobré praxe. Bude uskutečněno 12 exkurzí (možnost návštěvy i více míst v rámci jedné exkurze) na ukázky „dobré a osvědčené praxe“ (např. membránová ČOV, kořenová ČOV, ČOV s nosiči biomasy, ČOV s moderním ASŘTP, domovní ČOV, klasická ÚV, ÚV s membránami, ÚV s absorpcí na GAU apod.). Máme vytipovány provozovatele těchto zařízení tak, aby v každém kraji (vyjma Prahy) proběhla minimálně jedna návštěva.

 

A nakonec získáte publikaci – Malý kapesní průvodce vodním hospodářstvím malých obcí, ve kterém bude stručný obsah informací a  vědomostí, které jste v průběhu seminářů získali.

 

Budeme velmi rádi, když se s námi do projektu zapojíte!

Kontaktní osoba: Jana Šmídková, tel. +420 737 508 640, email: jana.smidkova@czwa.cz

 

Projekt č. 5230200046: Malé obce a voda. Realizace projektu: únor 2024 - listopad 2025

Cílem projektu je zvýšení znalostí v problematice vodního hospodářství malých obcí, což povede k výběru udržitelných systémů zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod a k jejich správnému provozování, a tím k udržitelnému rozvoji obce či regionu.