Průmyslové odpadní vody

09.05.2019

O nás

Odborná skupina Průmyslové odpadní vody má v současné době 37 členů (z toho 21 členů expertů) a nově také dva členy korporátní, tedy celkem 39 členů. V redakční radě Listů CzWA zastupuje skupinu Ing. Martin Koller.

Hlavní aktivitou skupiny je poskytování individuální konzultační činnosti v oblasti čištění a vypouštění průmyslových odpadních vod. Dále se členové skupiny podíleli na připomínkování některých legislativních předpisů. Členové skupiny v roce 2018 vypracovali dva posudky týkajících se posouzení průmyslové čistírny odpadních vod.

 

Činnost v roce 2018

Skupina v roce 2018 nezorganizovala žádný vlastní seminář. Členové skupiny se účastnili některých odborných seminářů a konferencí pořádaných CzWA, případně se účastnili školení a seminářů zaměřených na legislativní předpisy.

Ani v roce 2018 se nepodařilo zorganizovat plánovaný výjezdní seminář a exkursi do Cukrovaru a lihovaru Dobrovice za účelem seznámení se s nově postavenou vysokokapacitní technologií anaerobního zpracování řepných a melasových výpalků a pracích vod z cukrovaru a lihovaru. Vzhledem k přetrvávajícím problémům této čistírny nám bohužel byla exkurse zamítnuta.

 

Plán činností na rok 2019

V druhé polovině roku 2018 se pokusí skupina OS POV zorganizovat samostatný seminář na téma průmyslových odpadních vod. Činnost jednotlivých členů bude i nadále zaměřena na intenzivnější vytváření dalších kontaktů s odborníky z praxe a na aktivní odbornou pomoc při řešení problémů s odpadními vodami v konkrétních závodech.

 

Kontakty

e-mail: os-pov@czwa.cz

Ing. Martin Koller (vedoucí)
VWS MEMSEP s. r.o.
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
tel.: +420 251 171 570, +420 725 517 916

Dr. Ing. Monika Heřmánková Stavělová
(zástupce vedoucího)

EPS biotechnology, s.r.o.
V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice
tel.: +420 724 040 052

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D. (zástupce vedoucího)
Technická Univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
tel.: +420 603 242 832

rolex hodinek