Průmyslové odpadní vody

09.05.2019

O nás

Odborná skupina Průmyslové odpadní vody má v současné době 36 členů (z toho 23 členů expertů) a také dva členy korporátní, tedy celkem 38 členů. V redakční radě Listů CzWA zastupuje skupinu Ing. Martin Koller.

Hlavní aktivitou skupiny je poskytování individuální konzultační činnosti v oblasti čištění a vypouštění průmyslových odpadních vod. Dále se členové skupiny podíleli na připomínkování některých legislativních předpisů.

Činnost OS

Odborná skupina opět uspořádala ve dnech 15. – 16. září 2022 ve Vinných sklepech Skalák odborný seminář Čištění průmyslových odpadních vod. Zájem o tento seminář roste a letos se ho zúčastnilo téměř 100 účastníků. Rozmanitá byla také skladba účastníků, od dodavatelských firem, provozovatelů, zástupců průmyslových podniků, akademické sféry, až po státní správu. Zaznělo 18 zajímavých přednášek z praxe, novinek z oboru, co se podařilo, ale také co se nepovedlo. Seminář byl již tradičně spojen s degustací vína a dobrou náladou. Za podporu děkujeme partnerům IPR AQUA s.r.o., AQUAFLOT spol. s r.o. a BRENNTAG CZ s.r.o. Další ročník semináře bude opět za dva roky, tedy na podzim 2024.

Členové skupiny se také individuálně účastnili některých odborných seminářů a konferencí pořádaných CzWA, případně se účastnili školení a seminářů zaměřených na legislativní předpisy.

 

Činnost jednotlivých členů bude i nadále zaměřena na intenzivnější vytváření dalších kontaktů s odborníky z praxe a na aktivní odbornou pomoc při řešení problémů s odpadními vodami v konkrétních závodech.

 

 

 

Kontakty

e-mail: os-pov@czwa.cz

Ing. Martin Koller (vedoucí)
Česká Voda - MEMSEP, a.s.
Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10
tel.: +420 725 517 916

Dr. Ing. Monika Heřmánková (zástupce vedoucího)

MEGA a.s.
Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha 9
tel.: +420 724 040 052

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D. (zástupce vedoucího)
Technická Univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
tel.: +420 603 242 832