Průmyslové odpadní vody

09.05.2019

O nás

Odborná skupina Průmyslové odpadní vody má v současné době 36 členů (z toho 23 členů expertů) a také dva členy korporátní, tedy celkem 38 členů. V redakční radě Listů CzWA zastupuje skupinu Ing. Martin Koller.

Hlavní aktivitou skupiny je poskytování individuální konzultační činnosti v oblasti čištění a vypouštění průmyslových odpadních vod. Dále se členové skupiny podíleli na připomínkování některých legislativních předpisů a konzultační činnosti pro Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Členové skupiny se individuálně účastnili některých odborných seminářů a konferencí pořádaných CzWA, případně se účastnili školení a seminářů zaměřených na legislativní předpisy.


Plán činností na rok 2022

Činnost jednotlivých členů bude v roce 2022 zaměřena na intenzivnější vytváření dalších kontaktů s odborníky z praxe a na aktivní odbornou pomoc při řešení problémů s odpadními vodami v konkrétních závodech.

15. 9. – 16 .9. 2022 organizuje OS POV bienální seminář Čištění průmyslových odpadních vod v příjemném prostředí rodinného vinařství Skalák nedaleko Kyjova. Na posledních seminářích největší ohlasy a diskuse vyvolaly příspěvky z praxe. Proto vyzýváme technology a podnikové vodohospodáře, aby se nezdráhali svůj příspěvek připravit a podělit se s námi o své zkušenosti na semináři. Vítané jsou i přednášky mladých začínajících kolegů.


 

 

 

Kontakty

e-mail: os-pov@czwa.cz

Ing. Martin Koller (vedoucí)
VWS MEMSEP s. r.o.
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
tel.: +420 251 171 570, +420 725 517 916

Dr. Ing. Monika Heřmánková Stavělová
(zástupce vedoucího)

EPS biotechnology, s.r.o.
V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice
tel.: +420 724 040 052

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D. (zástupce vedoucího)
Technická Univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
tel.: +420 603 242 832