Průmyslové odpadní vody

09.05.2019

O nás

Odborná skupina Průmyslové odpadní vody byla založena s ohledem na specifičnost průmyslových odpadních vod (POV), které vyžadují tailor-made řešení. V našem týmu jsou proto zastoupeni experti s širokým odborným zaměřením schopni doporučit optimální řešení vašeho problému – zástupci vysokých škol a výzkumných institucí, výrobci technologických celků, vlastníci a provozovatelé průmyslových ČOV, odborníci na likvidaci ekologických zátěží a havárií, technologové, projektanti, konzultanti a legislativci.

Hlavní činností naší skupiny je shromažďování, ověřování a šíření poznatků o efektivním nakládání s POV a poradenská činnost v této oblasti. Věnujeme se variantním řešením způsobů recyklace a znovuvyužití odpadní vody a získávání surovin z odpadních proudů. Podílíme se na připomínkování legislativních předpisů relevantních k oblasti úpravy a čištění vod. V redakční radě Listů CzWA, které jsou pravidelnou přílohou časopisu Vodní hospodářství, zastupuje skupinu její vedoucí Ing. Martin Koller.


Skupina pořádá každý sudý rok na podzim seminář Čištění průmyslových odpadních vod v okolí Kyjova. Kromě krásné krajiny jižní Moravy a dobrého místního vína je podstatným důvodem výběru této lokality i blízkost hranice se Slovenskem, aby se pohodlně mohli semináře účastnit i naši kolegové ze Slovenska. Seminář je oblíbenou platformou pro otevřené diskuse specifik průmyslových vod.


V současné době – v r. 2023 - má naše skupina 41 členů (z toho 24 členů expertů) a také tři členy korporátní, tedy celkem 44 členů .

 

 

 

 

 

Kontakty

e-mail: os-pov@czwa.cz

Ing. Martin Koller (vedoucí)
Česká Voda - MEMSEP, a.s.
Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10
tel.: +420 725 517 916

Dr. Ing. Monika Heřmánková (zástupce vedoucího)

MEGA a.s.
Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha 9
tel.: +420 724 040 052

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D. (zástupce vedoucího)
Technická Univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
tel.: +420 730 160 329