Seminář Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění – s „legendou“

Menu  ►  Kalendář akcí  ►  Rok 2022
14.12.2021

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění – s „legendou“

Asociace pro vodu ČR z.s., odborná skupiny Malé domovní čistírny a odlučovače (OS ČAO) pořádá již 12. ročník diskusního semináře (po dvou letech snad opět "na živo") zaměřeného na problematiku čištění a recyklaci odpadních vod z malých zdrojů znečištění v chráněných krajinných oblastech, decentrální řešení, venkov (který naše skupina řeší v rámci Ideoconu). Letošní seminář bude s mezinárodní účastí. Z Německa přivítáme legendu v oblasti bezvodých řešení sanitace Univ. Prof. Dr.-Ing. Otterpohla, který se podělí o zkušenosti z realizace sanitace částí měst a zkušenostmi s dělenými vodami. Ze Slovenska zavítá prof. Ing. Igor Bodík, Ph.D. s tématem porovnání statistických údajů a odtokových limitů malých ČOV v jednotlivých zemích Evropy. Program bude rovněž zastoupen zástupci z Ministerstva životního prostředí.

26.-27. května 2022 v hotelu Tálský mlýn, lokalita Žďárské vrchy

Program semináře

Čtvrtek 26. 5. 2022

Prezence účastníků od 8:30 hod

09:00 - 09:25 Žďárské vrchy - harmonická kulturní krajina (P. Piechula - Správa CHKO Žďárské vrchy)

09:25 - 09:45 Legislativa a ohlašování domovních ČOV (V. Štiková - ČAO, R. Vítek - MŽP)

09:45 - 10:15 Malé čistiarne odpadových vôd - požiadavky na odtoku v krajinách strednej a východnej Európy (I. Bodík)

10:15 - 11:15 Udržitelná sanitace (R. Otterpohl)

11:15 - 11:45 Směrnice ISO CD 24575 pro provádění rozborů nákladů v oblasti projektů decentralizovaného čištění nebo opakovaného využívání odpadních vod v   souvislostech (K. Plotěný)

11:45 - 13:00 Přestávka na oběd

13:00 - 13:30 Podpora DČOV z prostředků MŽP (M. Slezák)

13:30 - 14:00 Poznatky z poloprovozního testování recyklace vyčištěné odpadní vody z malých zdrojů znečištění závlahami dřevin a zelených stěn (M. Rozkošný)

14:00 - 14:30 Vývoj a certifikace vertikálního pulzně skrápěného filtru. Revitalizace starších kořenových čistíren -  přestavba na vertikální pulzně skrápěné filtry splňující  parametry nejlepších dostupných technologií (M. Šperling)

14:30 - 15:00 Přírodní (kořenové) čistírny - řešení pro malé zdroje znečištění (M. Kriška)

15:00 - 17:00 Diskuse

Pátek 27. 5. 2022

Exkurze na kořenovou čistírnu odpadních vod ve výstavbě.

 

Poplatky

Vložné:            1210,-Kč členové CzWA, AČE a pracovníci vodoprávních úřadů a CHKO

                          1573,-Kč ostatní účastníci.

Cena za vložné je včetně DPH. Zahrnuje občerstvení a náklady na organizaci.

Ubytování: od 750,-Kč/osoba a noc včetně snídaně. Ubytování si rezervujte na přihlášce. Ubytování si hradí účastníci ve vlastní režii na recepci hotelu.

 

Přihlášky

Přihlášku na seminář pošlete emailem na service@czwa.cz nejpozději do 23. 5. 2022. Platbu vložného poukažte na účet 115-410290207/0100 také do 23. 5. 2022. Na emailovou adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad do 14 dnů od připsání platby na náš účet. Při neúčasti se poplatek nevrací, můžete vyslat náhradníka. Program spolu s přihláškou jsou k dispozici i na webové adrese http://www.czwa.cz.

Přihlásit se můžete také online ZDE.

 

PRO FIRMY:
Možnost firemní prezentace na semináři:
-    partner semináře – cena dohodou (logo v přednáškovém sále a na druhé pozvánce, možnost distribuce firemního letáku účastníkům semináře, účast jednoho zástupce    firmy na semináři zdarma).
-    distribuce firemního letáku – cena 1.500,- Kč bez DPH.
Prosíme firmy mající zájem o partnerství semináře, aby se přihlásily nejpozději do 10. 5. 2022 na email service@czwa.cz

Programový výbor:
Ing. Věra Štiková, doc. Ing. Michal Kriška, Ph.D., Ing. Karel Plotěný, Ing. Oldřich Pírek

Konferenční servis:
CzWA service s.r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno, IČ: 04146212
Jana Šmídková, mobil: +420 602 110 867, e-mail: service@czwa.cz