Seminář Čištění průmyslových odpadních vod

Menu  ►  Kalendář akcí  ►  2022
14.12.2021

Seminář se bude konat ve dnech 15.-16. září 2022 ve vinných sklepech Skalák, Skalka u Kyjova.

Do 31. 5. 2022 můžete zasílat na email czwa@czwa.cz přihlášku přednášky na seminář (název přednášky, jména autorů + stručný abstrakt)

 

Témata semináře:

-       čištění a znovuvyužití průmyslových odpadních vod

-       ZLD (Zero Liquid Discharge) v průmyslu

-       zkušenosti s praxí a provozem čistíren průmyslových odpadních vod

-       vybrané  technologie čištění průmyslových odpadních vod a jejich limity, např. flotace, koagulace, deemulgace, čiření, stripování, filtrace, odpařování, biologické čištění,   pokročilé oxidační/redukční procesy, membránové technologie,

-       likvidace vyčištěných vod pro objekty bez možnosti napojení na vodní tok

-       nakládání s kalem a dalším odpadem vznikajícím při čištění průmyslových odpadních vod

-       možnosti řešení zápachu vznikajícího při čištění průmyslových odpadních vod

-       čištění skládkových a důlních vod

-       čištění vod vznikajících v zemědělských areálech

-       čištění vod z velkých parkovišť, čerpacích stanic a letišť

Cílem semináře je prezentovat atraktivní přednášky z praxe a zkušenosti s provozem reálných aplikací průmyslových čistíren odpadních vod. Samozřejmostí je otevřená a neformální diskuse s účastníky, sdílení zkušeností a znalostí.

 

Nabídka pro firmy:

Partner semináře

Výstava

Inzerce ve sborníku

10 000 Kč bez DPH

8 500 Kč bez DPH

sleva pro korporativní členy    1 000 Kč

1 300 Kč bez DPH

sleva pro korporativní členy   300 Kč

  • logo na obálce sborníku přednášek
  • logo v přednáškovém sále
  • vystavení vlastního roll upu
  • inzerát ve sborníku nebo vkládaná inzerce do tašek
  • 1 zástupce společnosti účast na konferenci zdarma
  • termín přihlášení nejpozději do 10.6.2022
 
  • výstavní plocha cca 2m2       (1 stůl a 2 židle)
  • 1 zástupce účast zdarma
  • termín přihlášení nejpozději do 9.9.2022

1 barevná A5 ve sborníku

(podklady k tisku v pdf dodané inzerentem) do 31.8.2022

 

Programový a organizační výbor:

Ing. Martin Koller, Dr. Ing. Monika Heřmánková, Ing. Tomáš Lederer, Ph.D., Ing. Oldřich Šamal

 

Konferenční servis:

CzWA service s.r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno, IČ: 04146212

Jana Šmídková, mobil: +420 602 110 867, +420 737 508 640, e-mail: service@czwa.cz