Směrnice EU o čištění městských odpadních vod 91/271/EEC

17.08.2020

Do 8. září 2020 se můžete zapojit k připomínkování směrnice EU o čištění městských odpadních vod 91/271/EEC zveřejněním tzv. „Roadmap“.

Cílem úvodních posouzení dopadů je informovat občany a zúčastněné strany o plánech Komise, umožnit jim poskytovat zpětnou vazbu k zamýšlené iniciativě a účinně se podílet na budoucích konzultačních činnostech. Jde o revizi poměrně staré směrnice, která je však dobře implementována v členských zemích EU.

Očekává se, že směrnice projde zásadní rekonstrukcí a zahrne nové výzvy jako změny klimatu, nově se objevující kontaminanty, potřebu lépe nastavit požadavky směrnice z hlediska naplnění Rámcové směrnice o vodách. Revize by měla přispět k čistšímu a více oběhovému přístupu k odvádění a čištění odpadních vod. Předpokládá se, že do směrnice budou zahrnuta hlediska z hlediska spotřeby a produkce energie a efektivního využívání odpadní vody jako zdroje.

Více informací zde