Směrnice EU o čistírenských kalech (86/278)

17.08.2020

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci v rámci „roadmap“ pro přehodnocení směrnice EU o čistírenských kalech (86/278). Veřejná konzultace je otevřená do 25. srpna 2020.


Tato první konzultace umožňuje vstup týkající se cílů tohoto přehodnocení, na ní bude navazovat druhá rozsáhlá konzultace o využívání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství, která bude otevřena na konci roku 2020. Plán navržený Komisí zdůrazňuje, že cílem směrnice je podpořit využívání čistírenských kalů v zemědělství za bezpečných podmínek, přičemž hlavním cílem je dosažení souladu s akčním plánem oběhového hospodářství EU, Green Deal, strategií biohospodárství a strategií „Farm-to-Fork“, kdy hlavním cílem je opětovné získávání živin (citován fosfor). Je třeba vzít v úvahu „kontaminanty vzbuzující obavy (např. organické chemikálie, jako jsou léčiva a jejich zbytky, PAH a PFAS, prostředky personální péče a mikroplasty)“. Tato konzultace umožňuje vložit definici účelu a rozsahu přehodnocení směrnice o čistírenských kalech. Očekává se, že směrnice projde zásadní rekonstrukcí už i s ohledem na rychlý vývoj národní legislativy v řadě států EU. Bylo by vhodné, aby i české profesní subjekty a jednotlivci zaujaly v rámci konzultace svá stanoviska.

Veřejná konzultace EU otevřená do 25. srpna 2020 2020 “Sewage sludge use in farming – evaluation” (Roadmap). Vstupem může být jednoduchý textový příkaz (max. 4 000 znaků) nebo nahrání dokumentu.

Více informací zde