Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů

23.03.2020

Národní referenční centrum pro hygienu půdy a odpadů aktualizovalo stanoviska v souvislosti s COVID-2019. Doporučení NRC obsahují pokyny jak nakládat s jednorázovými rouškami, respirátory, rukavicemi u pracovníků, zdravých i nemocných obyvatel s COVID-19 i u lidí v karanténě. Více informací na webových stránkách Státního zdravotního ústavu zde...