Světový den vody

22.03.2021

U příležitosti Světového dne vody se konala společná tisková konference Ministerstva zemědělství ČR, Svazu vodního hospodářství, CzWA a SOVAK ČR.

Tématem letošního Světového dne vody je „Valuing Water“, tedy „Hodnota vody“. Voda má pro život, jakoukoliv jeho formu nebo funkci zcela nevyčíslitelnou hodnotu. Existuje oblast lidské činnosti, kde není třeba voda? Existuje potravina, na jejíž výrobu není třeba voda? Existuje ekosystém, pro jehož fungování není třeba voda? Voda je jenom jedna, a proto je třeba ji chránit jako nenahraditelný zdroj a zajistit udržitelné nakládání s veškerými zdroji povrchových a podzemních vod na našem území.

Celý text tiskové zprávy si můžete přečíst zde

Prezentace jsou ke stažení z těchto odkazů: MZeSVH ČRSOVAK ČRCzWA

 

Předseda CzWA doc. David Stránský