Světový den zelených střech

07.06.2020

I když zelené střechy jsou v mnoha vyspělých zemích běžným standardem u nové výstavby, v českých zemích je to zatím nástroj snílků a nadšenců. Stavební zákon sice nařizuje nakládat s dešťovými vodami v místě vzniku, ale stavebníci i úřady se jej naučili jednoduše obcházet. Pomůže tomu novela vodního zákona? Každopádně je dobře, když se o nakládání s dešťovou vodou mluví co nejvíce a tomu pomůže i Světový den zelených střech