Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství

09.05.2019

O nás

OS TZVČ (Odborná skupina Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství) byla založena na podzim roku 2008, tehdy ještě pod hlavičkou AČE ČR (Asociace čistírenských expertů ČR). Naše OS je složena z odborníků různých profesí (projektantů, technologů, dodavatelů a provozovatelů)  převážně z oblasti čištění odpadních vod a úpravy pitné vody. Důležitá je spolupráce s příslušnými pracovišti vysokých škol. S ohledem na název naší OS, který zahrnuje vodárenství a čistírenství, se od začátku snažíme spolupracovat nejen s ostatními OS v rámci CzWA, ale i s různými fakultami VŠ.

 

Činnost v roce 2018

V březnu 2018 jsme, ve spolupráci s OS, pořádali odborný seminář Odpadní voda a energie. V tradičním termínu 8.3.2018 si v konferenčním centrum VŠCHT Sázava asi 60 účastníků vyslechlo 10 přednášek zaměřených, v souladu s názvem, na energetickou optimalizaci a energetický potenciál odpadní vody. 
Nad síly OS TZVČ se však ukázala snaha uspořádat, opět ve spolupráci s ÚH AV ČR a OS Vodárenství, další cyklus, tentokrát zaměřený na problematiku vodárenství. Příčinou neúspěchu bylo větší množství akci podobného zaměření, takže řada odborníků dala přednost jiné akci.    


Přesto, nebo právě proto, se někteří členové OS TZVČ aktivně zapojili do zpracování projektů pro podzimní výzvy (a v případě přidělení grantu se stanou členy řešitelského týmu akademické sféry či podniku):
TAČR ZÉTA: spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček/posluchačů vysokoškolských studijních programů a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků ve věku do 35 let
MPO TRIO: podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu ČR v oblasti klíčových technologií (KETs)
TAČR THÉTA: podpora aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

 

Plán činností na rok 2019

I v letošním roce bude pokračovat cyklus Čerpání a trubní doprava, který bude v roce 2019 pokračovat v polovině března pracovním seminářem zaměřeným na výpočty a v říjnu pak dalším dvoudenním akreditovaným kurzem (pokračování  stejnojmenné akce pořádané v říjnu 2017 ve spolupráci s ÚH AV ČR).        
Rovněž v roce 2019 se předpokládá zapojení některých členů v rámci podávání případných dalších projektů, kromě ČVUT se připravují společné projekty i ve spolupráci s VŠCHT, ZČU nebo VUT. Vše ale bude záležet na zaměření programů a možnost uplatnění specializace členů (individuálních i korporativních členů), případně na zahájení činnosti po získání dotace.
Snahou je však rovněž návrat ke “kulatým stolům“, při kterých se s pozvanými odborníky řešila daná problematika. Řada z nich dává totiž přednost debatě v “uzavřené skupině odborníků“, kde lze získat potřebné informace od kolegyní a kolegů.        

 

Skupina v číslech

V roce 2017 se sice zvýšil počet členů naší OS, pravděpodobně kvůli aktualizaci členů (a především možnosti začlenění do další OS – v seznamu členů by ale mohla být poznámka o zařazení od dalších OS). A protože je z celkového počtu 32 členů čtvrtina žen, tak byla do vedení OS TZVČ navržena pro další volební období rovněž žena. Snaha o zvýšení členské základny se zaměřuje na “získání“ nových členů v rámci spolupráce při podávání projektů, případně změna formy členství (z korporativního na individuální). Cílem je získat opravdu nové aktivní členy, kteří budou mít OS TZVČ jako hlavní odbornou skupinu.      

 

Kontakty

e-mail: os-zvc@czwa.cz

Ing. Robert Armič -Sponza, Ph.D. (vedoucí)
Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice
tel.: +420 220 923 068

Ing. Václav Hodaň (zástupce vedoucího)
tel.: +420 602 370 307

rolex hodinek