Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství

09.05.2019

O nás

OS TZVČ (Odborná skupina Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství) byla založena na podzim roku 2008, tehdy ještě pod hlavičkou AČE ČR (Asociace čistírenských expertů ČR). Naše OS je složena z odborníků různých profesí (projektanti, technologové, dodavatelé i provozovatelé)  převážně z oblasti čištění odpadních vod a úpravy pitné vody. Důležitá je spolupráce s příslušnými pracovišti vysokých škol (v roce 2017 i s ÚH AV ČR, kdy jsme se spolupodíleli na akreditovaném kurzu Čerpání a trubní doprava směsí).  S ohledem na název naší OS, který zahrnuje vodárenství a čistírenství, se od začátku snažíme spolupracovat nejen s ostatními OS v rámci CzWA, ale i s různými fakultami VŠ.

 

Činnost v roce 2019

S ohledem na zapojení členů naší OS do projektů MPO TRIO a TAČR byla činnost v roce 2019 zaměřena především na problematiku  čerpání kalu, na pokračování akreditovaného kurzu Čerpání a trubní doprava směsí.  Na začátku (v roce 2017) se předpokládalo, že kurz bude opakován každé dva roky a v mezidobí proběhne vždy stejnojmenný pracovní seminář zaměřený na praktické výpočty. Ten se však kvůli přípravě projektů konal až v březnu letošního roku (12. března 2019) a koncem roku, ve dnech 13. – 14. listopadu 2019, se konal další akreditovaný kurz Čerpání a trubní doprava směsí. Obě akce se uskutečnily v budově Sweco Hydroprojekt a pořadatelem byla CzWA service s.r.o. Odbornými garanty dalšího akreditovaného kurzu byl prof. V. Matoušek, doc. V. Havlík a nově pak prof. P. Jeníček.   


Přednáška Vliv nejistoty reologických vlastností zahuštěných čistírenských kalů na výpočet ztráty třením při jejich proudění potrubím na 13. bienální konferenci VODA 2019 byla navíc dobře hodnocena (třetí místo za nejlepší ústní prezentaci do 35 let). Protože v rámci programu TAČR ZÉTA (spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček/posluchačů vysokoškolských studijních programů a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků ve věku do 35 let) spolupracujeme s mladými odborníky, snažíme se o jejich případné zapojení ve skupině YMP CZ.   

 

Plán činností na rok 2020

Přestože se zvyšuje počet členů naší OS, pravděpodobně kvůli aktualizaci členů (a především možnosti začlenění do další OS), tak bychom chtěli “přilákat“ především mladé odborník. V roce 2020 bychom rádi zvolili nové vedení naší OS a s ohledem na čtvrtinový podíl žen, bychom chtěli do vedení OS TZVČ navrhnout rovněž ženu. 

 

 

Kontakty

e-mail: os-zvc@czwa.cz

Ing. Robert Armič -Sponza, Ph.D. (vedoucí)
tel.: +420 731 825 938; e-mail: sponza@seznam.cz

Ing. Václav Hodaň (zástupce vedoucího)
tel.: +420 602 370 307; e-mail: vaclav.hodan@lkpump.cz

rolex hodinek