Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství

09.05.2019

O nás

OS TZVČ (Odborná skupina Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství) byla založena na podzim roku 2008, tehdy ještě pod hlavičkou AČE ČR (Asociace čistírenských expertů ČR). Naše OS je složena z odborníků různých profesí (projektanti, technologové, dodavatelé i provozovatelé)  převážně z oblasti čištění odpadních vod a úpravy pitné vody. S ohledem na název naší OS, který zahrnuje vodárenství a čistírenství, se od začátku snažíme spolupracovat nejen s ostatními OS v rámci CzWA, ale i s různými fakultami VŠ. V letošním roce končí spolupráce na jednom grantu ve spolupráci s Akademií věd ČR a ČVUT (Nástroj pro navrhování a optimalizaci provozu dopravního systému kalového hospodářství ČOV a vývoj zařízení pro jeho laboratorní testování). A v roce 2022 pak i druhý grant (Řízení a optimalizace čistírenských zařízení na základě inline měření reologických vlastností vsádky se zaměřením na vývoj inovovaného zahušťovacího a odvodňovacího zařízení), který je řešen společně s ČVUT a firmou KUNST.

 

Činnost v roce 2020

Činnost OS TZVaČ v roce 2020 byla podstatně ovlivněna opatřeními Vlády ČR, vyhlášením stavu nouze. V plánovaném termínu se proto podařilo v březnu uskutečnit pouze tradiční seminář OS Energie a odpadní voda a Technologická zařízení ve vodárenství a čistírenství s názvem Energie v technologii vody. Seminář byl (podobněji viz.  Listy CzWA 3/2020) v souladu s názvem zaměřen na energetickou stránku vodního hospodářství, zejména pak na úspory a efektivitu využití energie v čistírenství a vodárenství.  Ostatní plánované akce byly kvůli epidemii zrušeny, odloženy.

 
S ohledem na uzavření vysokých škol se podstatně omezila, případně dočasně zastavila činnost členů OS v rámci grantů. Přesto jsme formou e-learningu uspořádali několik akcí pro omezený počet účastníků, což umožnilo aktivní zapojení všech.


 

Plán činností na rok 2021

Začátkem roku jsme pokračovali e-learningem a ve spolupráci se Siemensem uspořádali pro vybrané projektanty, dodavatele a pracovníky VaK školení zaměřené na pohony a novou generaci frekvenčních měničů.  
           

V březnu 2021 měl být podle plánu workshop, který měl navázat na loňský březnový seminář Energie v technologii vody. Měl být ale zaměřený na aktivní odbornou debatu, která může být pro mnohé účastníky přínosnější než vlastní přednáška. Kvůli zhoršené situaci jsme však společně rozhodli o přeložení workshopu na květen/ červen anebo září 2021 (předpokládáme obdobný průběh pandemie jako v minulém roce 2020).
          

V závislosti na termínu pořádání plánujeme v druhém z termínů uspořádat odborný seminář  Průmysl 4.0 – Digitalizace i ve vodním hospodářství: internet věcí (IoT), virtuální stroje/ technologie virtuální reality, umělá inteligence (AI).  Seminář s obdobným zaměřením měl rovněž proběhnout v minulém roce (byl již domluven konferenční sál s možností přenosu; bohužel zahraniční vlastník s ohledem na situaci uzavřel své budovy i pro vlastní zaměstnance). Pokud nám ale situace neumožní uspořádat semináře za přítomnosti účastníků z řad CzWA , ale i ostatních odborníků a zájemců, tak  připravujeme nový cyklus Víte, že… . Cílem je orientačně seznámit všechny zájemce s obsahem vodohospodářských norem, včetně ATV. Pro nový formát bychom postupně rádi získali přední odborníky z řad CzWA a VŠ, AV ČR.

 

 

Kontakty

e-mail: os-zvc@czwa.cz

Ing. Robert Armič -Sponza, Ph.D. (vedoucí)
tel.: +420 731 825 938; e-mail: sponza@seznam.cz

Ing. Václav Hodaň (zástupce vedoucího)
tel.: +420 602 370 307; e-mail: vaclav.hodan@lkpump.cz