UWWTD: Směrnice o čištění městských odpadních vod

29.02.2024

Směrnice o čištění městských odpadních vod se týká sběru, čištění a vypouštění městských odpadních vod a čištění a vypouštění odpadních vod z určitých průmyslových odvětví. Cílem směrnice je chránit životní prostředí před nepříznivými účinky výše uvedeného vypouštění odpadních vod.

Projednávání novely směrnice o čištění městských odpadních vod stále pokračuje. Směrnice je klíčovou normou pro ČOV a její novelizaci bedlivě sledujeme ve spolupráci s kolegy z EWA. Mezi tzv. tripartitou v EU (Evropská komise, Evropský parlament, Rada Evropy) bylo dosaženo shody na návrhu směrnice o čištění městských odpadních vod (UWWTD). Díky aktuálním zprávám kolegů z European Water Association (EWA) Vám přinášíme aktuální výtah řešení sporných bodů.

Práh 1000 EO pro články 3 a 6, poslední termín: 2035
Práh pro terciární (3T) a kvartérní (4T) čištění: 10 000 a 150 000 OE
3T: 8 mgN/l (80%) a 0,5 mgP/l (90%) pro > 150 000 EO
3T: 10 mgN/l (80%) a 0,7 mgP/l (87,5%) pro agglo mezi 10 000 a 150 000 EO, poslední termín 2039
4T: poslední termín 2045

Rozšířená odpovědnost producentů (mikropolutantů - tzv. EPR): alespoň 80% nákladů na 4T pokryto EPR (každý členský stát může jít až na 100%); dalších 20% procent by mělo být pokryto z národního financování. Zaměření na farmaceutika a výrobky osobní péče s národními systémy pro implementaci. Zohlednění také pro provozní náklady a investiční náklady (odpis a amortizace) + doložka o revizi

Energie: Energetická neutralita do roku 2045 (s mezitímními cíli) jako národní cíl pro celý sektor – energie vyrobená na ČOV a mimo ni (začlenění ČOV od 10 000 EO) + nákup 35% ne-fosilní energie + dodržování auditů

Odlehčení srážkových vod: spouštěč (článek 5): 2%, cíl (příloha V): 2% + prioritní zvážení řešení zelené a modré infrastruktury v městských oblastech k snížení přepadů srážkových vod. Systémová porucha odstraněna z definice přepadů.

Současný Evropský parlament se má hlasovat ve výboru ENVI 11. března a v plénu 22. března. Rada by měla zahájit proces schválení textu 1. března. Další Evropský parlament bude muset text formálně schválit z právního hlediska na plenární schůzi v září/říjnu kvůli corrigendum proceduře, takže vstup v platnost bude odložen až do konce roku 2024!

Další informace naleznete na webu EWA  ZDE