Veřejná konzultace k EU taxonomy

13.09.2021

Aktuálně byl zveřejněn první pracovní návrh kritérií taxonomie pro ostatní envi. cíle (ochrana vod, prevence znečištění, oběhové hospodářství, ochrana biodiverzity). K tomuto návrhu nyní probíhá veřejná konzultace EU viz https://ec.europa.eu/info/publications/210803-sustainable-finance-platform-technical-screening-criteria-taxonomy-report_en a to do 24.9.2021. Pokud se chcete zúčastnit

celoevropské diskuse o návrzích, které mohou zásadně ovlivnit budoucí investice i provoz v našem oboru, můžete své připomínky zadávat přímo do systému na výše uvedeném webu. Vzhledem k tomu, že návrh je zatím jen v anglickém jazyce, pořídili jsme stručný český souhrn technických kritérií, který je k dispozici ZDE