Virtuální návštěva úpravny vody Želivka

19.09.2021

Nevšední zážitek připravily Vodárenské čtvrtky na 17. června. V premiéře videa měli účastníci webináře, kterých se sešlo na 70, možnost virtuálně navštívit úpravnu vody Želivka. Po naší největší úpravně pitné vody provázel generální ředitel Želivské provozní Josef Parkán. Virtuální prohlídka byla doplněna živým vstupem předsedy představenstva vlastnické společnosti (ÚVŽ) Marka Riedera. Následující přednášky už se vztahovaly zejména k nejnovější části úpravny, a to nedávno zprovozněné hale filtrace na granulovaném aktivním uhlí (GAU).

 

Josef Drbohlav (odborná skupina Vodárenství CzWA a SWECO Hydroprojekt) shrnul v krátkosti badatelské a předprojektové aktivity, které v minulých letech předcházely finálně zvolené koncepci. Na něj navázal jeho kolega Ladislav Sommer přednáškou o průběhu a výsledku projekčních a přípravných prací stavby GAU. Finální řešení představuje 16 filtrů, z nichž v provozu je za standardních podmínek 15. Celková plocha filtrů je 1 600 m2, výška náplně 1,7 m a při maximálním výkonu 3,5  m3/s je filtrační rychlost 7,9 m/h a doba zdržení 13 min.

Eva Riederová ze Želivské provozní seznámila posluchače nejprve s poloprovozními zkouškami pro výběr vhodného granulovaného uhlí a následně s prvními výsledky tři měsíce běžícího zkušebního provozu. S ohledem na příliš krátkou dobu trvání zkušebního provozu odkázala zájemce na svoji přednášku na konferenci VODA 2021 v Litomyšli, kde bude prezentovat nejnovější výsledky z odstraňování zejm. pesticidních látek a jejich reziduí na nové lince GAU.

 

Seminář uzavíral Richard Schejbal. Jako zástupce generálního projektanta a autorského dozoru (SWECO Hydroprojekt) provedl účastníky na více než stovce komentovaných fotografií průběhem celé stavby. Zasvěcený a detailní výklad v řadě případech unikátního technického a stavebního řešení byl nejen lahůdkou pro všechny stavbaře a techniky, ale i velmi zajímavým poučením pro nás, v tomto oboru nevzdělané. Seminář sice překročil obvyklou dobu trvání Vodárenských čtvrtků, ale počet připojených v samotném závěru semináře dokázal, že témata a prezentace přednášejících dokázaly posluchače zaujmout a udržet u monitorů i přes fakt, že i tento webinář, stejně jako ostatní Vodárenské čtvrtky, je možné shlédnout na Youtube kanálu CzWA. Více o Vodárenských čtvrtcích na webu skupiny czwa.cz/vodarenstvi-CZ254.