Vodou proti klimatickým změnám

04.06.2023

Dubnový vodárenský čtvrtek připomněl významnou úlohu vody a vegetace. První přednášející J. Pokorný (ENKI o.p.s.) uvedl přednášku historií potvrzeným faktem, že lesy udržují oběh vody a jsou zásadní pro utváření klimatu; když se krajina odlesní, vysychá. Všechny tyto skutečnosti dal do souvislosti s přísunem sluneční energie – pokud krajina a města ztrácí vodu, ovlivňují tím distribuci sluneční energie a (nejen) lokální klima.

J. Pokorný ukázal, že evapotranspirace je zásadním procesem distribuce sluneční energie, vyrovnávání teplotních a tlakových rozdílů, tvorby mlhy, mraků, krátkého i dlouhého oběhu vody. Přes vodu můžeme tedy ozdravovat klima.

Druhý přednášející M. Kravčík (MPRV SR, Ľudia a voda), byl prvním zahraničním hostem vodárenského čtvrtku a představil nám nejen Bílou knihu, která byla vydaná u příležitosti Konference OSN o vodě, ale i knihu Voda pro třetí tisíciletí. Obě publikace zdůrazňují, že vysušování zemského povrchu způsobuje negativní jevy, které musíme jak řešit, tak předcházet riziku jejich výskytu. Je třeba obnovovat malé vodní cykly a navrátit tím přirozený výskyt častějších a mírnějších lokálních srážek. Je důležité zavodnit ekosystémy, podpořit ukládání uhlíku do půdy, obnovit vegetaci, zvýšit úrodnost půdy a obnovit ztracenou biodiverzitu. A zdůraznil, že bez vody vlastně nic neexistuje.

Vystoupení slovenské delegace na letošní konferenci OSN vyvolalo značný zájem mezi účastníky. Doufejme, že toto téma bude v odborných kruzích i mezi politiky získávat na váze a řešení vodních problémů se stane nedílnou součástí balíku opatření ke zmírnění klimatických změn.

 Nenechte si ujít záznam tohoto zajímavého povídání na Youtube kanálu CzWA.