CzWA - homepage
logo

Krátké představení konference

Tato konference navazuje na řadu úspěšných bienálních konferencí ODPADNÍ VODY, pořádaných AČE ČR od roku 1995. Pod novým názvem VODA se poprvé představila v roce 2011 v lázeňském městě Poděbrady. Tato konference navazovala na přeměnu AČE ČR v CzWA. Jejím hlavním cílem bylo předvést pořádající Asociaci jako moderní profesní sdružení, které se od úzkého zaměření na odpadní vody propracovalo k problematice vody v celé její komplexnosti. Konferencí v roce 2013 se pak CzWA prezentovala již jako plně funkční asociace sdružující odborníky všech specializací ochrany, výzkumu a technologie vody.

V letošním roce se opět sejdeme v kongresovém centru Lázeňská Kolonáda v Poděbradech. Konference se bude i letos držet úspěšného formátu z minulých let, kdy první den dopoledne budou probíhat přednášky všeobecnějšího zaměření v plenární sekci. Potom - tj. první den odpoledne a druhý den dopoledne - se odborný program rozdělí do tří paralelních proudů (tj. šest půldenních sekcí), jejichž náplň budou s pomocí programového výboru zajišťovat odborné skupiny CzWA, kterých je v současnosti 14. V případě komplexnějších témat se očekává, že se na programu sekce budou podílet i dvě či více odborných skupin. Každá z pořádajících odborných skupin vybere pro danou sekci tzv. zpravodaje, který shrne hlavní myšlenky z prezentovaných příspěvků i výsledky diskuse z odborné sekce pro závěrečnou plenární sekci, konanou druhý konferenční denodpoledne. Podobně jako v minulých letech bude podporována i forma odborné prezentace formou posterových sdělení. I na této bienální konferenci proběhne prestižní soutěž o Cenu předsedy CzWA za nejlepší posterové sdělení.

Zdrojem odborných informací nebudou jen přednášky a posterová sdělení, ale i vystavované firemní materiály a diskuse s vystavovateli. Prostorové uspořádání kongresového centra Lázeňská Kolonáda umožní, že se doprovodná výstava stane opět nedílnou součástí konference.

GENERÁLNÍ PARTNERHLAVNÍ PARTNEŘI

   

PARTNEŘI

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

konferenční servis zajišťuje:  CzWA service s.r.o.,  Masná 189/5, 602 00 Brno,  Tel: 543 235 303, 737 508 640,  Email: service@czwa.cz