CzWA - homepage
logo

Krátké představení konference

Tato akce navazuje na řadu úspěšných bienálních konferencí AČE ČR pořádaných od roku 1995. Od roku 2011, kdy se AČE ČR transformovala na CzWA, se konference koná pod názvem VODA. Hlavním cílem konference v roce 2011 bylo předvést pořádající Asociaci jako moderní profesní sdružení, které se od úzkého zaměření na odpadní vody propracovalo k problematice vody v celé její komplexnosti. Na tento cíl navázaly i další ročníky konferencí v Poděbradech v letech 2013 a 2015. Konference v r. 2017 pokračuje v nastoleném trendu a hlavní snahou organizátorů bude potvrdit výjimečné místo bienálních konferencí CzWA „VODA“. CzWA sama organizuje nebo se podílí na organizaci řady úspěšných a dnes již tradičních konferencí. Tyto akce jsou však zaměřeny vždy na jeden konkrétní okruh problémů, např. analytika vody, čištění městských odpadních vod, čistírenské kaly, atd. Bienální konference CzWA jsou jedinou akcí, kde si může návštěvník učinit průřezovou představu o všech aktuálních problémech a směrech vývoje ve vodním hospodářství. Účastník má příležitost se zapojit do diskuse v odborných sekcích i v kuloárech, a tím nejen získat informace o řešení aktuálních problémů, ale i podělit se s ostatními o svá řešení a zkušenosti. Bienální konference by tak měly být místem setkávání většiny členů CzWA, což by mělo mít pozitivní dopad i na jejich aktivitu v rámci odborných skupin Asociace. Programový výbor si pro rok 2017 dal dva nové cíle, jejichž naplnění by mělo zvýšit atraktivitu konference pro tradiční účastníky a přilákat i nové:

i) zvýšení významu posterových sdělení vytvořením prostoru v závěrečné plenární sekci pro prezentaci autorů oceněných posterů z obou tematických skupin „Aplikovaná věda, technologie a inženýrství“ a „Výzkum a vývoj“;

ii) prezentace příspěvků obsahujících vize dalšího vývoje vodního hospodářství.

Programový výbor ovšem nerezignoval ani na tradiční okruhy projednávané na bienálních konferencích. Je velký zájem o příspěvky z oblasti inovativních postupů a technologií. Pokud se sejde dostatek zajímavých příspěvků s uvedenou tématikou, bude posluchačům v této sekci umožněno rozhodnout svým hlasováním o nejlepší aplikaci inovativních řešení. Bienální konference 2017 se bude vzhledem k úspěchu minulých ročníků i názoru jejich účastníků, vyjádřeném v závěrečném dotazníku, konat opět v prostorách Kongresového centra Lázeňská Kolonáda.

Zdrojem odborných informací nebudou jen přednášky a posterová sdělení, ale i vystavované firemní materiály a diskuse s vystavovateli. Prostorové uspořádání kongresového centra Lázeňská Kolonáda umožní, že se doprovodná výstava stane opět nedílnou součástí konference.GENERÁLNÍ PARTNERHLAVNÍ PARTNEŘI

   

PARTNEŘI

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

konferenční servis zajišťuje:  CzWA service s.r.o.,  Masná 189/5, 602 00 Brno,  Tel: 543 235 303, 737 508 640,  Email: service@czwa.cz